II RAJD MOTOCYKLOWY WETERANÓW

24 maja żołnierze i funkcjonariusze z WAT, COC i SOP wzięli udział w kolejnym etapie 2. Rajdu Motocyklowego Weteranów. Uczestnicy uczcili pamięć poległego w 1992 roku podczas XXXV zmiany UNDOF Syria żołnierza Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze Akademii wystawili posterunek honorowy przy miejscu wiecznej warty Kolegi. Modlitwę za duszę Zmarłego odmówił Kapelan WAT.

Rajd Motocyklowy Weteranów to przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i jednostki wojskowe z całego kraju. Celem rajdu jest upamiętnienie poległych i zmarłych w operacjach oraz misjach poza granicami państwa.

W 2. Rajdzie Motocyklowym Weteranów bierze udział ponad 1300 motocyklistów, żołnierzy i byłych żołnierzy, pracowników RON, ale także funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej.

W pierwszej edycji Rajdu, WAT reprezentował jeden żołnierz, w jego drugiej odsłonie delegacja Akademii to dziesięciu motocyklistów.

WSPÓŁPRACA WAT – KUL

W czwartek 20 maja 2021 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy WAT i KUL. Wspólne działania uczelni będą dotyczyć obszarów naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz promocyjnych.

Umowa została podpisana przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka i rektora KUL ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego.

„Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy podpisać umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Umowa specyfikuje obszary naszego współdziałania, począwszy od naukowego, czyli np. wspólną realizację projektów naukowo-badawczych i rozwojowych, ale również w zakresie kształcenia, wymiany informacji i wzajemnej promocji” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że podpisanie umowy z Wojskową Akademią Techniczną jest wyrazem znaczącego wkładu nauk ścisłych w rozwój uniwersytetu. „Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia, która zapewnia nam doświadczenia związane w tym zakresie, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa i informatyki” – podkreślił rektor KUL.

Zawarte porozumienie przewiduje systematyczną wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy WAT i KUL m.in. poprzez organizację konferencji, sympozjów i seminariów. Współpraca ma również dotyczyć przygotowywania i wydawania monografii naukowych oraz publikacji w czasopismach naukowych. W obszarze dydaktycznym to m.in. tworzenie kierunków studiów, doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym organizacja szkoleń i studiów podyplomowych, zgłaszanie propozycji i realizacja projektów w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz wymiana i wizyty studyjne studentów i doktorantów.

 

ODDZIAŁ HISTORYCZNY WAT U OJCA MATEUSZA

Podchorążowie z Oddziału Historycznego Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział w produkcji 325 odcinka serialu TVP „Ojciec Mateusz – Gambit Hetmana”. Zdjęcia były realizowane w Błoniu koło Warszawy.

 Akcja filmu jak zwykle rozgrywała się w Sandomierzu. Jego władze postanowiły uczcić rocznicę odbicia miasta z rąk Austriaków w 1809 r. rozegraniem partii „żywych szachów”. W scenie zagrali m.in. podchorążowie z Oddziału Historycznego WAT w historycznych mundurach z epoki napoleońskiej. „Walczyli” po „białej stronie” reprezentując Wojsko Polskie. Dodatkowo Oddział Historyczny umundurował, wyposażył oraz uzbroił jednego z głównych bohaterów odcinka serialu oraz przeszkolił go w obchodzeniu się bronią. Podczas gry doszło do podstępnego morderstwa. Do rozwiązania kryminalnej zagadki doprowadził ksiądz Mateusz.

„Obecność na planie filmowym przyniosła podchorążym bardzo dużą satysfakcję z udziału w profesjonalnym przedsięwzięciu telewizyjnym.” – podkreśla Andrzej Ziółkowski, twórca i opiekun Oddziału Historycznego i Studenckiego Koła Historycznego WAT.   

Oddział Historyczny istnieje w Wojskowej Akademii Technicznej od 2005 r. Tworzą go podchorążowie, którzy wykazują się dużą sprawnością fizyczną oraz wzorową postawą żołnierską. Członkami bywają także studenci cywilni. Oddział aktywnie angażuje się w promowanie historii naszego kraju m.in. poprzez udział w rekonstrukcjach ważnych bitew historycznych czy realizację filmów edukacyjno-historycznych. Przykładem jest m.in. film o kaźni Polaków w Rypinie we wrześniu 1939 r. Oddział zapoczątkował również powstanie Studenckiego Koła Historycznego WAT.

 

WOLONTARIUSZE WAT Z POMOCĄ

W podwarszawskiej miejscowości Laski od ponad 110 lat znajduje się Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla osób ociemniałych. Ośrodek ten ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zostało one założone przez Matkę Elżbietę Różę Czacką, której beatyfikacja jest przewidziana wraz ze Sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim 12 września 2021r. To oni są na co dzień z niewidomymi i dla niewidomych, towarzysząc im na każdym etapie ich życia. Prowadzone jest tu: przedszkole, szkoła podstawowa, zawodowa szkoła, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, szkoła muzyczna oraz internat.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski. Wychowankowie objęci są rehabilitacją wzroku (słabowidzący), nauką orientacji przestrzennej, rehabilitacją ruchową, hipoterapią, muzykoterapią. Ponadto w Laskach prowadzony jest dom dla dzieci głuchoniewidomych.

Laski to miejsce gdzie dzieci i młodzież wzrastają do akceptacji kalectwa, zrozumienia sensu życia, wzrastają w poczuciu własnej wartości i otwarcia na innych dzięki szczególnej atmosferze panującej w ośrodku.

To właśnie tutaj grupa wolontariatu WAT uczestniczyła w pomocy przy pracach gospodarczych oraz przy myciu okien w Szkole Podstawowej. Po skończonej pracy, wolontariusze mogli zwiedzić ośrodek i zapoznać się z jego pracownikami oraz siostrami. Jako wolontariusze z nadzieją patrzymy na dalszą współpracę przy porządkach wokół ośrodka, jak również przy pomocy podczas terapii oraz nauki młodych wychowanków.

ZAWIERZENIE PODCHORĄŻYCH WAT NA JASNEJ GÓRZE

„Tu, na Jasnej Górze, gdzie mieszka Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni”. Tymi słowami kapelan WAT przywitał kadrę i Podchorążych zgromadzonych na Mszy św. przed obrazem Jasnogórskiej Pani. To właśnie tutaj przedstawiciele V roku WAT zgromadzili się, by dziękować za dobiegający do końca czas studiów oraz zawierzyć przyszłą służbę oficerską Matce Bożej Hetmance Żołnierza Polskiego.

W czasie homilii kapelan zaprosił wszystkich do medytacji nad miłością do drugiego człowieka, a szczególnie nad trudną miłością jaką jest miłość nieprzyjaciół. Pytał: „Dlaczego chrześcijanin ma postępować inaczej? Bo taka jest wola Ojca Niebieskiego. Ojciec Niebieski wie, że są dobrzy i źli, uczeni i prości, cnotliwi i mordercy. Nad jednymi  drugimi świeci słońce. Jednym i drugim ziemia rodzi chleb. Dla jednych i drugich pada życiodajny deszcz. U Ojca niebieskiego nie ma nienawiści. U Niego jest życzliwość, jest ojcowska łaskawość i troska”. Zachęcał do modlitwy za wszystkich szczególnie nieprzyjaciół, bo w modlitwie topi się nienawiść. Na modlitwie nieprzyjaciel staje się bliźnim. Wtedy stajemy się podobni do Ojca Niebieskiego. Pod koniec Mszy młodzież zawierzyła swoją przyszłą służbę Matce Bożej oddając Jej całe życie. Po Mszy świętej pątnicy uczestniczyli w drodze krzyżowej, a całość pielgrzymki została zwieńczona udziałem w Apelu Jasnogórskim, gdzie przed cudownym obrazem mogli spojrzeć w zatroskane matczyne oblicze raz jeszcze powierzając Jej wszystkie sprawy, troski i radości, wierząc, że Ona będzie wsparciem i otuchą w całym życiu.