ŚWIĘTO NARODOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI

Pierwsze obchody Święta Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni odbyły się w Legionowie w dniu 25 czerwca 2021 r.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Święto NCBC im. Jerzego Witolda Różyckiego zostało ustanowione na dzień 3 lipca, aby upamiętnić wręczenie Sztandaru dla Centrum w 2020 r.

Wśród gości zaproszonych do siedziby NCBC znaleźli się m.in. Prezes Poczty Polskiej – pan Tomasz Zdzikot oraz Dowódcy jednostek podległych Centrum z całego kraju. Uroczystości rozpoczęły się od polowej Mszy św. w intencji żołnierzy i pracowników NCBC celebrowanej przez Biskupa Polowego WP – Jego Ekscelencję gen. bryg. Józefa Gózdka oraz kapelana NCBC w obecności pocztu sztandarowego.

W homilii ks. biskup medytował nad mądrością i odpowiedzialnością. Mówił: „świętość do której jesteśmy powołani, to rozumne postępowanie, to są heroiczne wybory, za które trzeba nieraz płacić najwyższa cenę. Myślenie powinno wyprzedzać każdy czyn”.

Na koniec ks. bpiskup życzył wszystkim by myśl zawsze wyprzedzała czyn, by nasza mowa oraz nasze czyny były zawsze rozumne.

Uroczysty apel zorganizowany został przed nowoczesnym Centrum Obliczeniowo-Personalizacyjnym (COP) na terenie jednostki. Po odegraniu hymnu RP oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt, wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor NCBC, gen. bryg. Karol Molenda, który podkreślił młody wiek oraz wiodącą rolę Centrum:

” Dzisiaj są nasze 2 urodziny, a po raz 1 oficjalnie obchodzimy nasze święto. Jestem dumny z tego, że stworzyliśmy dużo więcej niż instytucję – stworzyliśmy całą społeczność ponad 6000 ekspertów w Polsce. Mogę śmiało powiedzieć, że Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest dziś Cyfrowym Sercem Armii, które bije dla całego wojska.”

Święto było także okazją do wręczenia licznym żołnierzom oraz pracownikom społeczności NCBC medali „Za długoletnią służbę” nadanych przez Prezydenta RP oraz „Za zasługi dla obronności kraju” – nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe, odznak honorowych RSZ, tytułów honorowych „Zasłużony żołnierz RP”, a także odznak pamiątkowych NCBC. Za otrzymane wyróżnienia podziękował Prezes Poczty Polskiej – pan Tomasz Zdzikot, który podkreślił jak w ciągu dwóch lat funkcjonowania Centrum wojska cyber zyskały na znaczeniu. Przybliżył cytat gen. Pattona: „Na wojnach można walczyć bronią, lecz to ludzie je wygrywają”, podkreślając, że to właśnie specjaliści z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni każdego dnia tworzą cyfrowe serce armii.

Uroczystość zakończyła się odegraniem i odśpiewaniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz odprowadzeniem sztandaru wojskowego. 

Dzień wcześniej w kościele MB Ostrobramskiej na Boernerowie została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa NCBC. Poświęcenia dokonał Wikariusz Generalny, ks. płk Bogdan Radziszewski.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W WOLI

„Nauka to uporządkowana wiedza, mądrość to uporządkowane życie”. Tymi słowami kapelan Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego rozpoczął homilię z okazji zakończenia roku szkolnego. Podczas kazania kapelan porównał szkolę do poligonu ćwiczeń mówił: „lekcje, klasówki, zadania domowe – wszystko po to, aby wprowadzić porządek do naszych głów, bo wiedzy może dociera do nas wiele, ale żeby była użyteczna, trzeba ją dobrze poukładać i posegregować dziedzinami, aby łatwiej było z niej korzystać. I właśnie dzisiaj, na końcu roku szkolnego mamy świadomość, że osiągnęliśmy kolejny poziom tego uporządkowania – świadczy o tym promocja do kolejnej klasy, poziom wyżej”. Na koniec życzył wszystkim odpoczynku oraz dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy.

W Mszy świętej uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie liceum. Po skończonej Mszy św. delegacja licealistów złożyła znicz przed popiersiem św. Jana Pawła II, syna oficera WP.

Liceum wojskowe jest młodą szkoła bo istniejącą zaledwie dwa lata. Wśród głównych zadań które realizuje to wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego jej zdobywania, korzystania z różnych jej źródeł, a także twórczego i efektywnego jej wykorzystywania. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne, wyrabia u uczniów trwałą, świadomą i głęboką motywacje do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kształtuje nawyki dbania o własny rozwój intelektualny oraz kondycję fizyczną i psychiczną.