15 sierpnia 2021

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwaną tez świętem Matki Bożej Zielnej wierni przynieśli tradycyjne wiązanki z kwiatów, zbóż oraz warzyw, aby podziękować Bogu za tegoroczne plony. 

Z racji 101 rocznicy Cudu Nad Wisłą – Bitwy Warszawskiej, o godzinie 10:30 była sprawowana uroczysta Msza święta w intencji Wojska Polskiego oraz Ojczyzny.

15 sierpnia z okazji święta Wojska Polskiego została także odprawiona Msza św. w Domu Emeryta Wojskowego.

Maryjo Wniebowzięta – módl się za nami !

SWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Uroczysta zbiórka z udziałem władz uczelni i wydziałów akademickich odbyła się w czwartek 12 sierpnia 2021 r. w Klubie WAT.

„15 sierpnia to dzień szczególny dla każdego żołnierza Wojska Polskiego. Święto obchodzone w tym dniu ku czci zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest dowodem historycznego rodowodu i tradycji ciągłości zbrojnego ramienia Państwa Polskiego. Ta tradycja jest w Was, drodzy Żołnierze, macie ją we krwi, w wyznawanych wartościach, materializuje się w Waszych wyborach i działaniach. Tak jak kiedyś, tak i teraz, tradycja ta umacnia Wasze więzi ze społeczeństwem i spaja Was w siłę, która jest wielką wartością i synonimem bezpieczeństwa całego Narodu” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej odznaczył jednego żołnierza Akademii Wojskowym Krzyżem Zasługi.

Ponadto Minister Obrony Narodowej, za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim nadał Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej nadał Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Gratulując wyróżnionym żołnierzom i pracownikom, rektor-komendant WAT zaznaczył, że mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz przyznane odznaczenia są nie tylko nagrodą i uhonorowaniem ich zasług, ale stanowią także zachętę do dalszej pracy. “Nie spoczywajcie na laurach, rozwijajcie się i bądźcie chlubą dla swoich rodzin i dla naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że poczucie dumy z przynależności do wojskowej rodziny zawsze będzie Wam towarzyszyć“ – podkreślił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Uroczystość była również okazją do podziękowania żołnierzom i pracownikom uczelni. „Wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym, kadrze dowódczej Wojskowej Akademii Technicznej dziękuję za dążenie do perfekcji w kształceniu i przekazywaniu wiedzy i najwyższych wartości młodym pokoleniom. Dziękuję za wkład w ciągły rozwój naukowo-badawczy uczelni. Pracownikom administracji składam słowa podziękowania za pracę, dzięki której uczelnia nasza funkcjonuje tak dobrze i sprawnie w zakresie organizacyjnym” – powiedział rektor-komendant WAT.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i odprowadzenie sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej.

Uroczysta ZBIÓRKA W NARODOWYM CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

12 sierpnia 2021 roku w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Wzięli w niej udział żołnierze, pracownicy Centrum i zaproszeni goście, wśród których znalazł się gen. bryg. Maciej Materka, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Obrony Cyberprzestrzeni.

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Po wprowadzeniu sztandaru i wciągnięciu flagi jako pierwszy głos zabrał gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

 – Jako żołnierze i pracownicy wojska mamy przywilej działać dla dobra i bezpieczeństwa naszego Kraju – mówił gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. –  Mamy możliwość służyć i pracować w niepowtarzalnym środowisku realizując zadania, których nikt inny przed nami w wojsku nie realizował.  Naszą siłą jest zespół i współpraca. Współpraca wewnątrz NCBC, ale również z naszymi kolegami i koleżankami z innych jednostek i służb.

Minister Maciej Materka wręczył dwa wyjątkowe odznaczenia przyznane decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz obronności i suwerenności kraju Wojskowy Krzyż Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Dyrektor NCBC wręczył odznaczenia, akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaki pamiątkowe żołnierzom i pracownikom Centrum.

Na zakończenie głos zabrał gen. bryg. Maciej Materka, podziękował żołnierzom i pracownikom NCBC za ogromną pracę i służbę w ostatnich miesiącach. – To od waszych działań, waszej pracy i waszej współpracy zależy to jak Siły Zbrojne będą silne, bezpieczne i skuteczne, a co za tym idzie, i nie są to górnolotne słowa, będzie bezpieczna nasz Ojczyzna – powiedział pełnomocnik Ministra ds. Cyberbezpieczeństwa.

Promocja oficerska

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

„Promocja na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego to początek Waszej zawodowej drogi. Bycie oficerem to misja odpowiedzialna, niełatwa, ale jednocześnie chlubna i dająca mnóstwo satysfakcji. To przede wszystkim olbrzymie zobowiązanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej, wymagające poświęceń w imię wartości najwyższych” – mówił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Akt promocji rozpoczął się po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. Dokonali go: gen. dyw. Dariusz Pluta –   zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  gen. dyw. Marek Sokołowski  – Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Karol Molenda – Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Błogosławieństwa oficerom udzielili: ks. Arcybiskup gen. bryg. dr Józef Guzdek – Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego WP, Metropolita Białostocki,

Ceremonię promocji oficerskiej absolwentów WAT wzbogaciło wręczenie kombatantom Powstania Warszawskiego medali pamiątkowych przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka.

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Włocha.

Dwa dni wcześniej w Katedrzej Polowej WP przyszli oficerowie uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Guzdka, który to gratulował ukończonych studiów i zyczył, by zawsze byli wierni temu co widnieje na sztandarze: Bóg honor Ojzyzna

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

10.08.2021 odbyła się druga w tym roku Pielgrzymka Wojskowej Akademii Technicznej na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięli udział, dowódcy, oficerowie oraz podchorążowie WAT. Ideą było zawierzenie wszystkich pracowników, wykładowców wat oraz rodzin żołnierzy i podchorążych Maryi. Nie zabrakło na niej również świeżo promowanych absolwentów. Pielgrzymce przewodniczył Kapelan Wat. Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęło się na Przeprośnej Górce. Podczas marszu nie zabrakło uśmiechów, rozmów, konferencji oraz śpiewu. Muzycznego ducha podtrzymywała schola Wat. Na Jasnej Górze uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Pątnicy zawierzyli hetmance swoje troski oraz podziękowali za dotychczasową służbę. Każdy z tam obecnych zdawał sobie sprawę, że tylko zawierzając swoją żołnierską służbę Maryi będzie mógł wyprosić wszelkie łaski jakie potrzebne są w byciu dobrym oficerem Wojska Polskiego. Po mszy uczestnicy odwiedzili sanktuarium w Gidlach gdzie pomodlili się przed świętą figurką Matki Bożej. Należy podkreślić, że żołnierze stanowili jedną grupę, a w trakcie marszu i wspólnej modlitwy czuli się jedną rodziną.