Promocja oficerska

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

„Promocja na pierwszy stopień oficerski – podporucznika Wojska Polskiego to początek Waszej zawodowej drogi. Bycie oficerem to misja odpowiedzialna, niełatwa, ale jednocześnie chlubna i dająca mnóstwo satysfakcji. To przede wszystkim olbrzymie zobowiązanie wobec Rzeczypospolitej Polskiej, wymagające poświęceń w imię wartości najwyższych” – mówił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Akt promocji rozpoczął się po odczytaniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. Dokonali go: gen. dyw. Dariusz Pluta –   zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,  gen. dyw. Marek Sokołowski  – Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i gen. bryg. Karol Molenda – Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Błogosławieństwa oficerom udzielili: ks. Arcybiskup gen. bryg. dr Józef Guzdek – Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego WP, Metropolita Białostocki,

Ceremonię promocji oficerskiej absolwentów WAT wzbogaciło wręczenie kombatantom Powstania Warszawskiego medali pamiątkowych przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka.

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Włocha.

Dwa dni wcześniej w Katedrzej Polowej WP przyszli oficerowie uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Guzdka, który to gratulował ukończonych studiów i zyczył, by zawsze byli wierni temu co widnieje na sztandarze: Bóg honor Ojzyzna

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

10.08.2021 odbyła się druga w tym roku Pielgrzymka Wojskowej Akademii Technicznej na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięli udział, dowódcy, oficerowie oraz podchorążowie WAT. Ideą było zawierzenie wszystkich pracowników, wykładowców wat oraz rodzin żołnierzy i podchorążych Maryi. Nie zabrakło na niej również świeżo promowanych absolwentów. Pielgrzymce przewodniczył Kapelan Wat. Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęło się na Przeprośnej Górce. Podczas marszu nie zabrakło uśmiechów, rozmów, konferencji oraz śpiewu. Muzycznego ducha podtrzymywała schola Wat. Na Jasnej Górze uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Pątnicy zawierzyli hetmance swoje troski oraz podziękowali za dotychczasową służbę. Każdy z tam obecnych zdawał sobie sprawę, że tylko zawierzając swoją żołnierską służbę Maryi będzie mógł wyprosić wszelkie łaski jakie potrzebne są w byciu dobrym oficerem Wojska Polskiego. Po mszy uczestnicy odwiedzili sanktuarium w Gidlach gdzie pomodlili się przed świętą figurką Matki Bożej. Należy podkreślić, że żołnierze stanowili jedną grupę, a w trakcie marszu i wspólnej modlitwy czuli się jedną rodziną.