niedziela misyjna

Niedziela 24 października 2021r. rozpoczęła obchody Tygodnia Misyjnego pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Przez cały dzień w Naszej Parafii głoszone było świadectwo misjonarza ks. Waldemara Dziedziny SMA. Kapłan jest neoprezbiterem ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, który dzielił się swoim doświadczeniem posługi na Madagaskarze. Opowiadał o sytuacji w jakiej znajdują się tubylcy oraz zadaniach podejmowanych przez misjonarzy. Dziękował za modlitwę oraz wsparcie materialne na misji gdzie posługiwał, na której poza kilkunastoma szkołami prowadzą stołówkę zapewniającą wyżywienie dla ponad 500 głodujących dzieci. Misjonarz przypomniał o powszechnym wezwaniu do misji każdego ucznia Chrystusa, bez konieczności wyjeżdżania na koniec świata. Podczas Mszy dla rodzin pokazał zabawki, którymi bawią się afrykańscy rówieśnicy polskich dzieci, m.in. samochód zrobiony z drutu i kapsli, różne grzechotki i lalki. Po każdej Mszy św. można było porozmawiać z ks. Waldemarem oraz złożyć cegiełkę na Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.
Tego dnia na Mszy św. o godz. 10:30 nowy wikariusz ks. por. dr Rafał Kaniecki został życzliwie przywitany przez przedstawicieli Naszej Parafii staropolskim chlebem i solą.

7 nowych lektorów !

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w sobotę 16 października 2021r. w Świątyni Opatrzności Bożej miała miejsce uroczysta 52. promocja lektorów Archidiecezji Warszawskiej, której przewodniczył prof. bp Michał Janocha.
W kursie lektorskim uczestniczą głównie licealiści. Przez cały rok kandydaci na lektorów uczestniczyli w zajęciach z fonetyki, liturgiki i biblistyki, aby jak najlepiej przygotować się do przekazywania Słowa Bożego innym.
Spośród 125 nowych lektorów aż siedmiu służy w Naszej Parafii.

XXI Dzień Papieski

W niedzielę 10 października 2021r. obchodzono w Kościele w Polsce XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”. Tego dnia w Naszej Parafii dzieci i młodzież ze scholi parafialnej rozprowadzali „papieskie kremówki”, do których dołączona była modlitwa: Litanii do św. Jana Pawła II. Zainteresowanie było tak ogromne, że do południa rozeszło się 430 opakowań. Dochód z akcji przeznaczony będzie na wakacyjny wyjazd scholi.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie zbierali ofiary do puszek przeznaczone na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na kilku Mszach swoje świadectwo wygłosił Michał – podopieczny fundacji, która od lat wspiera uzdolnioną młodzież z ubogich środowisk budując „żywy pomnik” naszego Świętego Rodaka.