Koncert pieśni patriotycznych

W I niedziele tegorocznego adwentu w Parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej  w Warszawie-Bemowie odbył się koncert pieśni i piosenek patriotycznych pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” w wykonaniu zespołu artystycznego Forte pod przewodnictwem pani Małgorzaty Cichockiej.

W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego dzieci i młodzież pięknie wykonali następujące utwory: My, Pierwsza brygada, Matko o twarzy czarnej, Niebieska chusteczka, Gdy śpiewa wojsko, Modlitwa katyńska, Czemu płaczesz ty Powstańcze, Pytasz mnie, Kolęda warszawska, Był taki ktoś, W suterynie, Getsemani, Białe Orły.

Ksiądz proboszcz płk Andrzej Piersiak przypomniał o niezwykłej roli pieśni i piosenek patriotycznych w podtrzymywaniu ducha w Narodzie, zarówno w czasach zaborów, wojennej zawieruchy jak i pokoju oraz serdecznie podziękował artystom za występ.

Tekst i foto: XTM

Odpust ku czci M.B. Ostrobramskiej

Niedziela 14 listopada w Naszej Parafii obchodzona była jako uroczysty dzień odpustu. Choć liturgiczne wspomnienie Matki Miłosierdzia przypada 16 listopada, dla większego pożytku wiernych świętowanie przeniesiono na niedzielę. Przez cały dzień homilie odpustowe głosił ks. kan. dr Jan Dohnalik Kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego. Kaznodzieja przybliżył nieco zapomnianą osobę błogosławionego ks. Michała Sopoćki (1988-1975), kierownika duchowego św. siostry Faustyny Kowalskiej. Ich relikwie znajdują się w kościele na Boernerowie w Kaplicy Miłosierdzia. Ten pochodzący z okolic Wilna Kapłan wielokrotnie modlił się przed Obliczem Matki Bożej Ostrobramskiej, modliła się tam również św. siostra Faustyna podczas swego pobytu w Wilnie. Nieopodal sanktuarium znajduje się kaplica z pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego namalowanego wg objawień otrzymanych przez siostrę Faustynę. Ksiądz kapitan Michał Sopoćko w latach 1918-1932 był kapelanem Wojska Polskiego, brał udział m.in. w Wojnie przeciwko bolszewikom w 1920r. Przez pięć lat pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Wilnie (1927–1932). Po poznaniu siostry Faustyny całe swe życie poświecił szerzeniu orędownictwa o Bożym Miłosierdziu.

O godzinie 13:00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta odpustowa, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz Episkopatu Polski, a koncelebrował ks. Proboszcz płk. Andrzej Piersiak, ks. kan. dr Jan Dohnalik oraz kapłani z Dekanatu Jelonkowskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń płk Krzysztof Budyn. Ksiądz Biskup przybliżył wiernym informacje na temat Matki Bożej Ostrobramskiej oraz wyjaśnił czym jest Boże Miłosierdzie i jak bardzo każdy z nas go potrzebuje. Pod koniec uroczystości odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła, zakończona uroczystym błogosławieństwem oraz odśpiewaniem hymnu Te deum. Po Mszy św. na placu przy kościele rozpoczęła się świąteczna agapa. Można był zjeść pyszną wojskową grochówkę, ciasta przyniesione na wspólny stół oraz watę cukrową i popcorn przygotowane przez Liturgiczną Służbę Ołtarza.

Tekst: XTM
Foto: Jan Zakroczymski i XTM

Modlitwa za zmarłych

Miesiąc listopad to szczególny czas, w którym nasze serca i modlitwy zwracamy ku Tym, którzy poprzedzili nas w drodze do Niebieskiej Ojczyzny ufając, że kiedyś wszyscy się tam spotkamy. Pierwszego listopada uroczyście wspominaliśmy Wszystkich Świętych, zarówno tych oficjalnie potwierdzonych przez Kościół jak i tych nieznanych z imienia. Po wieczornej Mszy św. odbyła się procesja za zmarłych. Za nich modlimy się przez cały miesiąc listopad, odmawiając różaniec po wieczornej Mszy św. i wspominając ich w wypominkach. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…