Sześciu nowych ministrantów

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Naszej Parafii sześciu kandydatów dołączyło do grona ministrantów. Liturgiczna Służba Ołtarza powiększyła się o Karola, Krzysztofa, Pawła, Grzegorza, Mateusza i Mikołaja. Chłopcy przez cały rok przygotowywali się obserwując starszych kolegów oraz uczęszczając na zbiórki formacyjne, gdzie uczyli się teorii liturgii oraz ćwiczyli w praktyce to, co dzieje się w czasie liturgii. Każdy z nich zdał egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez lektorów.

W czasie Mszy Świętej o godzinie 12:00 ksiądz proboszcz płk Andrzej Piersiak przyjął ministrantów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza i wraz z ich opiekunem ks. ppor. Tomaszem Miencickim udzielili uroczystego błogosławieństwa. Kandydaci założyli komże, starsi koledzy przekazali im pelerynki, by mogli po raz pierwszy pełnić służbę przy ołtarzu już jako ministranci.

Ten dzień był wyjątkowy nie tylko dla ministrantów i ich najbliższych, ale dla całej Wspólnoty na Boernerowie. Po nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia odbył się grill dla dzieci i młodzieży służących w parafii zarówno LSO jak i scholi.

Triduum Paschalne 2022

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu dobiegł końca. Tegoroczne Triduum Paschalne w Naszej Parafii, jak w całym Kościele Powszechnym było czasem przeżycia po raz kolejny misterium Męki, Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. Trudny czas wojny na Ukrainie stał się okazją do jeszcze głębszej refleksji nad wartością ludzkiego życia i sensem cierpienia.

W Wielki Czwartek, jak co roku parafianie podziękowali duszpasterzom za ich posługę duszpasterską i udzielane sakramenty. Wielki Piątek był czasem zadumy nad miłością Boga do ludzi i ofiarą Chrystusa dokonaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Cisza Wielkiej Soboty kierowała serca ku Najświętszemu Sakramentowi wystawionemu w symbolicznym Grobie Pańskim, gdzie przez cały dzień wartę pełnili podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. Bogata w treść liturgia Wigilii Paschalnej radosnym Alleluja oznajmiła światu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne SP150

Tegoroczne Szkolne rekolekcje wielkopostne w Naszej Parafii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 150 prowadziły siostry zakonne z Lasek. Siostry Margerita, Radosława i Agata ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża przybliżyły dzieciom i młodzieży osobę błogosławionej Matki Róży Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w podwarszawskich Laskach.
Siostra Margerita, która na co dzień jest organistką w Kościele św. Marcina na Starym mieście, podzieliła się swoim doświadczeniem jako osoby niewidomej od urodzenia.
Najmłodsze dzieci były bardzo zainteresowane i zadawały mnóstwo pytań.
Więcej o dziele na stronie towarzystwa:
www.laski.edu.pl

Nocna Droga Krzyżowa 2022

W piątek 8 kwietnia 2022 r. już po raz czwarty z Naszej Parafii wyruszyła Nocna Droga Krzyżowa. Eucharystia o 19:30 stanowiła przygotowanie do drogi krzyżowej. Liturgiczna Służba Ołtarza odpowiadała za logistyczne zabezpieczenie wydarzenia. Każdy z uczestników otrzymał książeczkę pielgrzyma z rozważaniami i mapą oraz odblask na rękę oraz krzyżyk na rzemyku. Tegorocznym rozmyślaniom towarzyszył błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.

Pątnicy pokonali trasę 30 km we własnym tempie, rozważając 14 stacji z ostatnich chwil Jezusa. Najszybsi dotarli już po godzinie 1:00 w nocy. Najpóźniej dotarła grupa ok 3:30. Ten rodzaj przeżywania Misterium Chrystusa zgromadził w tym roku ponad 100 osób w różnym wieku. Nie zabrakło oczywiście podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Najmłodszy uczestnik, który pokonał całą Drogę Krzyżową, to 10-letni Mikołaj. Opatrzność Boża czuwała nad pogodą i bezpieczeństwem pątników. Ta forma Drogi Krzyżowej wielu osobom pomaga w głębszej refleksji nad Ofiarą Naszego Zbawiciela.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa zwana również Niedzielą Męki Pańskiej jak co roku gromadzi wiernych, którzy przychodzą do kościołów z palemkami nawiązującymi do uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Od kilku lat w Naszej Parafii po Mszy św. o 12:00 odbywa się konkurs na największe i najładniejsze samodzielnie wykonane palmy.

W tym roku w kategorii największej palmy wygrała schola dziecięco-młodzieżowa, której palma miała aż 13,5 metra wysokości. Wykonana została z bibuły, a trzon stanowiła wędka. Kolorystyka palmy nawiązywała do flagi Ukrainy oraz Polski. Wykonanie palmy zajęło dziewczynkom zaledwie 2,5 godziny dzięki dobrej pracy w grupie, pod przewodnictwem ks. ppor. Tomasza Miencickiego, opiekuna scholi dziecięco-młodzieżowej.

Drugie miejsce zajęły siostry Marcelina i Tosia, których palma miała ponad 5 metrów.
Dodatkowo wyróżniono 10 najładniejszych palm, co nie było łatwym zadaniem. Nie było przegranych, każde dziecko mogło poczęstować się w nagrodę garścią słodyczy.