Katechizm Kościoła Katolickiego, w punkcie 2096 mówi: „Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13)”.

Dlatego też w naszej parafii, w każdą środę można przyjść na spotkanie z Bogiem, z Jezusem ukrytym w Chlebie Eucharystycznym. Ta Adoracja Najświętszego Sakramentu jest najlepszym czasem, aby w środku tygodnia przyjść do Jezusa i Jemu oddać wszystko to, co przez ostatnie dni spotkało nas w domu, szkole, pracy. To najlepszy czas, aby przyjść do parafialnego wieczernika i jej głównemu Gospodarzowi polecić wszystkie jej potrzeby. Nie zapominajmy o tej formie modlitwy, która tak bardzo nas ubogaca.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii odbywa się w każdą środę, po Mszy Świętej wieczornej. Adoracja trwa do godziny 20:00 i kończy się Apelem Jasnogórskim.