Podziękowanie za działalność w Caritas

W niedzielę 24 listopada 2019r. siedmioro naszych parafian (dwoje było nieobecnych tego dnia) zostało odznaczonych medalem Gloria Caritas Ordynariatu Polowego za szczególny wkład w niesieniu pomocy innym. Medale w imieniu Biskupa Polowego wręczył Proboszcz ks. płk. Dr Jan Domian. Osoby wyróżnione zostały uhonorowane za serce włożone w funkcjonowanie Garnizonowego Oddziału Caritas. Rewers medalu przedstawia św. Marcina oraz fragment Mt 25,40 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich mniejszych, mnieście uczynili” i w doskonały sposób streszcza przesłanie przykazania miłości „caritas”.

Przedstawiciel wyróżnionych osób, pan Adam w kilku słowach zreferował działalność Caritas funkcjonującego przy parafii:

Tak niewiele trzeba, aby dać innym szczęście i radość. Taka maksyma przyświeca naszej pracy w ramach Garnizonowego Oddziału Caritas przy naszej parafii. Prowadzimy równolegle kilka akcji, które się dopełniają i uzupełniają.

Są to:

– program Rodzina Rodzinie, skierowanego dla rodzin syryjskich, oczekujących na wsparcie poprzez przekazywanie pomocy finansowej najbardziej potrzebujących rodzinom chrześcijańskim w Syrii, głównie z Aleppo,

– przekazywanie paczek żywnościowych przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii, w postaci zestawu produktów żywnościowych, które sprawią, że święta będą bardziej radosne,

– doraźna pomoc osobom potrzebującym w różnej formie.

Jedyne co dajemy, to nasz wolny czas, zaś efekty naszej działalności wynikają z ofiarności, współczucia i otwartości serc naszych parafian.

Działalność tą prowadzą osoby statutowo związane z Garnizonowym Oddziałem Caritas, ich przyjaciele i koledzy oraz studenci i wolontariusze z Wojskowej Akademii Technicznej.

Poniżej publikujemy podziękowania skierowane do całej boernerowskiej wspólnoty za troskę o rodziny w pogrążonej wojną Syrii:

Szanowni Państwo,

            W związku z piękną postawą i zaangażowaniem Państwa w dzieło pomocy rodzinom syryjskim, dziękujemy za wsparcie programu Rodzina Rodzinie, największego programu pomocy humanitarnej w historii Polski. Rodziny syryjskie pamiętają o was w modlitwie, do której dołącza się codziennie Caritas Polska.

Jesteście w sercach ludzi, dla których ten gest miłosierdzia jest gwarantem przetrwania najgorszych chwil w ich życiu. Trwający od 2011 roku konflikt wyniszcza lokalną społeczność. Program Rodzina Rodzinie został uruchomiony
w październiku 2016 roku i od tego czasu dzięki dobremu sercu i ofiarności Polaków, ponad 50 milionów złotych zostało przekazanych potrzebującym rodzinom w Syrii. Program przyczynia się bezpośrednio do ratowania Kościołów w Syrii. Do tej pory ponad 40% chrześcijańskich rodzin w Aleppo otrzymało wsparcie od polskich darczyńców. Dla nas, Polaków, a przede wszystkim dla polskiego Kościoła to ogromna duma, ponieważ program funkcjonuje
i przynosi efekty wyłącznie dzięki ofiarom konkretnych ludzi.

Dlatego, dziękując Państwu za nieoceniony wkład w odbudowywanie
i podtrzymywanie funkcjonowania społeczności syryjskiej, zachęcamy do dalszego wsparcia rodzin w Syrii. Program każdego dnia niesie realną pomoc materialną najuboższym rodzinom w Aleppo. Jest też znakiem solidarności Polaków wobec narodu syryjskiego, co pomaga mu przetrwać ten trudny czas.  

 Dyrektor Caritas Polska

     Ks. Marcin Iżycki

Tego dnia w łączności z całą diecezją polową, dziękowano Bogu za 100-lecie Biskupstwa Polowego w Polsce w kończącym się jubileuszu. Jeden z parafian wyróżnionych medalem „Gloria Caritas” otrzymał również medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.