Pomoc Kościołowi w Potrzebie

W niedzielę 16 lutego 2020r. Nasza Parafia gościła księży oraz świeckiego misjonarza z Afryki. Ksiądz Patrick Soka pochodzi z Tanzanii, Ks. Steven Piyo z Malawi i studiuje Patrologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ks. Michael Chimwala również z Malawi studiuje Katechetykę, natomiast pan Radosław Malinowski jest misjonarzem od 16 lat przebywającym w Afryce, z czego ostatnie niemal 13 lat spędził w Kenii.

Na każdej Mszy św. goście głosili Słowo Boże oraz dali świadectwo życia w ich regionie. Głównym tematem, który poruszali był handel ludźmi. Według różnych statystyk kilkadziesiąt milionów osób co roku staje się ofiarami tego bestialskiego procederu, są to głównie kobiety i dzieci.

Handlarze „żywym towarem” podstępem zwabiają swe ofiary, oferując im lepsze życie w nowym miejscu. Niczego nieświadomi ludzie stają się niewolnikami zmuszanymi do pracy, nierzadko wykorzystywani są seksualnie – opowiadał pan Radosław, współzałożyciel fundacji HAART Kenya. Fundacja zbiera środki w ramach kampanii Wolni – Niewolni zorganizowanej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Fundusze są przekazywane przede wszystkim na opiekę medyczną, pomoc prawną oraz psychologiczną oraz zapewniają edukację dla dzieci oraz szkolenia zawodowe dla dorosłych ofiar handlu ludźmi. Bez pomocy z zewnątrz, pokrzywdzeni ludzie zazwyczaj po raz kolejny stają się niewolnikami sprzedanymi przez inne grupy przestępcze – podkreślał misjonarz. Goście z Afryki zachęcali do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefiny Bakhity – patronki współczesnych niewolników.

Misjonarze przez cały dzień zbierali ofiary na rzecz organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.