Ministrant Roku 2018 + wspólne świętowanie

Tradycją lat poprzednich, na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego, odbył się w naszej Parafii grill. Ale nie było to zwyczajne spotkanie „przy kiełbasce”, lecz doroczne święto dzieci i młodzieży służących naszej Wspólnocie.
Na Mszy świętej w południe, 10-ciu wyróżnionych ministrantów dostało pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ministrant Roku otrzymał również pamiątkowy „przechodni” puchar. Zarówno ministranci jak i schola nagrodzeni zostali gorącymi brawami.
Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”, doskonale podkreśliły postawę ministrantów oraz osób śpiewających i grających w scholi. Duch służby jest fundamentem każdej wspólnoty. Wzajemne uzupełnianie się sprawia, że każdy wnosi swój bezcenny wkład, by Eucharystia była wyjątkowym spotkaniem z Chrystusem i drugim człowiekiem.
Mimo chłodnej jesiennej aury, niedzielne popołudnie było radosnym czasem spędzonym w gronie naszej dużej parafialnej rodziny. Trzeba podkreślić, że podstawą wychowania i wzrostu przyszłych pokoleń jest rodzina. Oby nasza Ojczyzna, Parafie, Domy, były zawsze Bogiem silne.