POLSKA – OJCZYZNĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – szósty dzień misji świętych

Piątek 15 marca 2019r., to szósty dzień misji świętych w Naszej Parafii. Upłynął on pod hasłem: POLSKA – OJCZYZNĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC nauczał, że poza Ojczyzną Niebieską mamy ziemską, za którą jesteśmy odpowiedzialni jest ona nam nie tylko dana, ale i zadana. Musimy o Nią się troszczyć.

Kaznodzieja  przypomniał wiersz Marii Konopnickiej pt. „Ojczyzna”:

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,

Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła

W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja – to wioski i miasta,

Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;

To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,

Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja – to praojców sława,

Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,

To duch rycerski, szlachetny a męski,

To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja – to te ciche pola,

Które od wieków zdeptała niewola,

To te kurhany, te smętne mogiły –

Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja – to ten duch narodu,

Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,

To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,

Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Misjonarz przywołał świętych polskiej ziemi, m.in., św. Wojciecha Męczennika, św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Andrzeja Bobolę, św. Maksymiliana Marię Kolbego, św. Siostrę Faustynę, Bł. Księdza Jerzego, Św. Jana Pawła II. Przytoczył wiele znamiennych słów Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, m.in.:
„Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców”.

Ksiądz Parzyszek przypomniał, że w „Dzienniczku” znajdują się zdumiewające słowa, które św. Siostra Faustyna usłyszała podczas modlitwy z ust Pan Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)

Kapłan spośród wielu mów św. Jana Pawła II wygłoszonych do Rodaków i podczas Pielgrzymek do Ojczyzny wybrał, m.in. te wygłoszone przed Apelem Jasnogórskim 18 czerwca 1983 r: Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny, za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. (…) Nie pragnijmy takiej Polski, która by nic nie kosztowała.

Po wieczornej Mszy świętej wierni wyruszyli na Drogę Krzyżową ulicami Parafii. Do niesienia krzyża zaangażowali się m.in. oficerowie i podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej z Rektorem Komendantem gen. bryg. Tadeuszem Szczurkiem, Żołnierze Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 150, Liturgiczna Służba Ołtarza, Duszpasterstwo Akademickie WAT, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Caritas, Koła Różańcowe, rodzice dzieci pierwszokomunijnych, młodzież przygotowująca się do bierzmowania. Nad bezpieczeństwem czuwała Żandarmeria Wojskowa oraz Policja, wymowną oprawę z pochodniami zapewniła Wojskowa Akademia Techniczna.