IDŹCIE I BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA – zakończenie Misji świętych

Niedziela 17 marca 2019r., była ostatnim dniem misji świętych w Naszej Parafii. Upłynął on pod hasłem: IDŹCIE I BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA.

W południe Biskup Polowy Wojska Polskiego J.E. Józef Guzdek przewodniczył uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, będącej uwieńczeniem czasu misji świętych. Proboszcz ks. płk dr Jan Domian przywitał ks. biskupa, zaproszonych gości oraz wszystkich parafian obecnych w tym wyjątkowym dniu. Duszpasterz podziękował misjonarzom: ks. prof. Czesławowi Parzyszkowi SAC oraz ks. dr. Marcinowi Gątarzowi za podjęty trud głoszenia nauk.

Pod koniec Eucharystii ksiądz biskup wylosował pracę plastyczną związana z misjami i wręczył figurkę Matki Bożej rodzinie, która przez najbliższy tydzień modlić się będzie za misjonarzy rozsianych po całym świecie.

Niemal dwadzieścioro osób związanych z Parafią M.B. Ostrobramskiej zostało odznaczonych przez Biskupa Polowego medalami „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Ukoronowaniem misji świętych było uroczyste pobłogosławienie przez księdza biskupa pamiątkowego krzyża misyjnego.

Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC w niedzielnej nauce podsumowującej misje święte zachęcał do powracania w przyszłości do poruszanych treści. Przypomniał, że naszą siłą jest Chrystus, który umarł za nas na krzyżu. Kaznodzieja zachęcał do ucałowania krzyża misyjnego w dzisiejszym dniu oraz oddawania mu czci w przyszłości.

Za wzór wiary i zaufania Bogu wskazał Maryję Matkę Miłosierdzia, czyli Matkę Bożą Ostrobramską, patronkę Parafii. Kapłan posłużył się cytatem z wiersza Marii Konopnickiej: Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, Nigdym ci mego nie odjęła lica, Ja – po dawnemu – moc twoja i siła! … Bogurodzica! Ksiądz Czesław zachęcał do odmawiania nie tylko Koronki do Bożego Miłosierdzia, ale także Różańca.

Misjonarz zachęcał do bycia apostołem Chrystusa, by nieść nadzieję tam, gdzie smutek, ból i cierpienie. Przypomniał słowa naszego Rodaka, św. Jana Pawła II:
„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,…
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
  Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
  Proszę was o to…” (Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach – Kraków, 9 czerwca 1979r.)

Ksiądz Czesław pobłogosławił pamiątki misji oraz udzielił uroczystego błogosławieństwa, podziękował parafianom za życzliwość oraz za złożone ofiary, które zostaną przeznaczone na działalność apostolską Księży Pallotynów w krajach misyjnych.

Na zakończenie Eucharystii cała wspólnota poświęciła się Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002