Modlitwa za poległych obrońców Ojczyzny

Jezus uczy nas, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 13,15)
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego było wymowną okazją do modlitwy za bohaterów, którzy z miłości do Ojczyzny zapłacili najwyższą cenę. Tego dnia dzieci i młodzież z Naszej Parafii udali się na Cmentarz Wojskowy w Ożarowie. Mszy świętej polowej przewodniczył ks. płk. dr Jan Domian, koncelebrował ks. ppor. rez. Tomasz Miencicki. Ks. Proboszcz podziękował obecnym za pamięć o tych, którzy do końca umiłowali Naszą Ojczyznę. Po modlitwie jeden z lektorów przybliżył rys historyczny wydarzeń związanych z tym miejscem.

Ożarowski Cmentarz, to miejsce spoczynku niemal tysiąca polskich żołnierzy z Armii „Łódź”, walczących we wrześniu 1939 r. oraz pięćdziesięciu siedmiu żołnierzy AK obwodu „Obroża”, poległych i pomordowanych w latach 1940-1947.
W większości mogił pochowani zostali niezidentyfikowani z imienia i nazwiska żołnierze.

Kolejnym odwiedzonym miejscem, związanym zwłaszcza z obroną ludności cywilnej podczas wojny i okupacji było Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, gdzie kształcą się księża pallotyni. Mimo zagrożenia kapłani, bracia i klerycy nieśli pomoc okolicznej ludności i partyzantom – tak licznym zwłaszcza w Puszczy Kampinoskiej. W maju 1941 r. gestapo aresztowało i wywiozło na Pawiak, a potem do Oświęcimia i Dachau, 4 księży, kleryka, 7 braci i 3 osoby świeckie. Wśród nich był także błogosławiony ks. Józef Jankowski SAC – męczennik Oświęcimia. Seminarium w Ołtarzewie to miejsce szczególnie bliskie sercu Księdza Proboszcza, który właśnie w Ołtarzewie wzrastał w powołaniu do służby Bogu i Ojczyźnie oraz tu przyjął święcenia kapłańskie.