ABSOLWENCI WAT MODLILI SIĘ PRZED PROMOCJĄ OFICERSKĄ

Dnia 10 sierpnia br. na Pl. Józefa Piłsudzkiego w Warszawie odbyła się promocja oficerska absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). W przeddzień promocji w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego JE gen. bryg. dr Józefa Guzdka. Podczas niej, zebrani modlił się w intencji absolwentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej akademii.

W swoim przesłaniu do nowo promowanych oficerów ksiądz Biskup powiedział: „(…) składam wyrazy szacunku dla Waszej determinacji i konsekwentnego dążenia do celu. Te cnoty stanowią fundament, na którym zbudowaliście Wasze dziś i będziecie budować Wasze jutro. (…) Zostaną Wam powierzone zadania i zostaną Wam powierzeni ludzie, szanujcie ludzi. (…) Życzę Wam byście byli ludźmi mądrymi, pisali historie ludzi mądrych, pomagali pisać takie historie tym, którzy będą pod Waszą komendą. (…) Życzę Wam Droga Młodzieży mądrości. Wszystko inne jest dodatkiem (…)”.

Na zakończenie Eucharystii, Biskup Polowy wręczył podziękowania i listy gratulacyjne absolwentom, którzy przez czas studiów angażowali się w Duszpasterstwo Akademickiego WAT. Dyplomy otrzymali: ppor. Marcin Bełdyga; ppor. Karol Boguszewski, ppor. Matylda Ciereszko, ppor. Julian Cieśla, ppor. Piotr Haracewiat, ppor. Kinga Heda, ppor. Łukasz Lewnau, ppor. Kamil Małysz, por. Matusz Morawski, ppor. Bartłomiej Polek, ppor. Kacper Pyzowski, ppor. Bartłomiej Turczyn.

W Mszy św. koncelebrowali ks. płk SG dr Zbigniew Kępa – notariusz Kurii Polowej, ks. por. Marcin Janocha – Szef Sekretariatu Bp. Polowego, ks. płk dr Jan Domian – proboszcz parafii oraz ks. mjr dr Ireneusz Biruś – Kapelan WAT

Po Mszy św. absolwenci WAT-u złożyli wieniec przed popiersiem św. Jana Pawła II.

Foto: A. Karwowska