Absolwenci WAT modlili się przed promocją oficerską.

DSC_01331Dzień przed promocją oficerską, 4 sierpnia br. w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. prał. płk January Wątroba. Zebranych na modlitwie absolwentów oraz kadrę naukowej na czele J.M. Rektorem-Komendantem płk dr hab. inż. Tadeuszem Szczurkie powitał proboszcz parafii ks. płk dr Jana Domian. Następnie Kapelan WAT – ks. mjr dr Ireneusz Biruś odczytał list Biskupa Polowego J.E. ks. gen. bryg. dr Józefa Guzdka:

Promocja na pierwszy stopień oficerski to doniosłe wydarzenie w życiu każdego żołnierza. Dziś kończy się szczególny etap Waszego życia. Kończycie czas studiów i formacji oficerskiej w Wojskowej Akademii Technicznej. Wkrótce zostaniecie skierowani do jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju. Zostaną Wliczbaam postawione nowe zadania i obowiązki. Dajcie świadectwo wielkiej odwagi i dużej roztropności oraz bądźcie gotowi do poświęceń i walki z przeciwnościami. Życzę Wam sukcesów w żołnierskiej misji i satysfakcji z wyboru, którego dokonaliście. Niech dewiza: „Bóg, Honor, Ojczyzna” stanie się Waszym życiowym drogowskazem.

Nie mogę być razem z Wami w tym wyjątkowym czasie, gdyż uczestniczę w Krakowie w uroczystościach pogrzebowych śp. kard. Franciszka Macharskiego. Jego wierność Chrystusowemu powołaniu stanowi dla Kościoła i dla mnie osobiście wielki dar i wzorzec życia.

Łączę się z Wami w modlitwie, dziękując Bogu za osiągnięcia, owocny trud zdobywania wiedzy i wytrwałość, ale i prosząc, abyście wiernie wypełniali powierzone Wam zadania. Niech Maryja Hetmanka Żołnierza Polskiego wspiera Was w ofiarnej służbie i strzeże przed niebezpieczeństwami. Niech honor żołnierza będzie dla Was wielką wartością i największą cnotą. Wszystkich uczestników Mszy świętej serdecznie pozdrawiam i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Wikariusz Generalny w homilii nawiązując do młodzieńca, który chciał pójść za Jezusem, ale sprawy tego świata powodowały jego ociąganie się, podkreślił istotę autorytetu, którym powinni odznaczać się „nowopromowani oficerowie”. Autorytet ten powinien powodować u podwładnych, którymi będziecie dowodzić chęć pójścia za waszym wzorem. Kaznodzieja na zakończeni życzył Bożego błogosławieństwa ale również ważnego dla oficera szczęścia żołnierskiego.

Po wyjściu z kościoła, przedstawiciele absolwentów WAT złożyli wiązankę kwiatów przy popiersiu św. Jana Pawła II oraz znicze przy tablicy ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Nazajutrz 192 podchorążych WAT otrzymało promocje na stopień podporucznika.