ADORACJA KU CZCI ŚW. CHARBELA

Przywołaj mnie Panie, przywołaj mnie
Panie na pustynie. I niech mój głód Ciebie
i moja tęsknota przywoła Ciebie.

 

30 października 2018 roku w parafii MB Ostrobramskiej o godz. 20.00 odbyło się Uwielbienie prowadzone przez Duszpasterstwo Akademickie WAT. W nowym roku akademickim młodzież tak, jak w poprzednich latach, w ramach spotkań Duszpasterstwa gromadzi się raz w miesiącu w kościele, by uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu i od Chrystusa czerpać siłę. Uwielbienie było połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu i osobą św. Charbela. Młodzież akademicka prowadziła rozważania dotyczące św. pustelnika, przybliżając jego postać i życie. Na koniec Adoracji wszyscy uczestnicy zostali namaszczeni olejem św. Charbela.

Święty Charbel urodził się 8 maja 1828 r. jako piąte dziecko ubogich rolników zamieszkałych w małej, górskiej miejscowości w północnym Libanie. Mając 23 lata wstąpił do klasztoru. Przybrał imię Charbel – to znaczy Pomazaniec Boży. Po 17 latach pobytu we wspólnocie zakonnej otrzymał pozwolenie na przeniesienie się do eremu św. Piotra i Pawła, aby tam – w całkowitym milczeniu, przez modlitwę, pracę i jeszcze większe umartwienia – całkowicie zjednoczyć się z Chrystusem. O. Charbel prowadził bardzo surowe życie. Czas wypełniała mu modlitwa, kontemplacja, liczne umartwienia oraz praca fizyczna. Charbel zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 r., podczas nocnej adoracji Najświętszego . Został kanonizowany w 1977 roku przez Ojca św.Pawła VI.