AKCJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI NA WACIE

W sumie 276 osób, studentów i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej, oddało w maju 125 200 ml krwi. Aktywność naszych studentów i kadry jest odzewem na potrzeby służby zdrowia spowodowane brakami w bankach krwi oraz pandemią koronawirusa.

Krwiodawcy z Klubu HDK przy Wojskowej Akademii Technicznej, do którego należą podchorążowie, żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni już po raz kolejny udowodnili, że są gotowi nieść pomoc w tym trudnym czasie pandemii. W maju w akcjach stacjonarnych zorganizowanych na terenie WAT (w specjalnie przystosowanych krwiobusach, które przyjechały z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie)  oraz w akcjach wyjazdowych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Saskiej w Warszawie, krew lub jej składniki (osocze i płytki krwi) oddało w sumie aż 276 osób. Łącznie w przeliczeniu na krew pełną zebrano ponad 125 litrów krwi (276 donacji krwi lub jej składników w tym 261 donacji krwi pełnej, 10 płytek krwi oraz 5 osocza).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w akcję ratowania tych, którzy chorują na  COVID-19 włączyli się podchorążowie WAT, którym udało się pokonać koronawirusa. Oddali oni swoje osocze krwi. Maj był już kolejnym, trzecim miesiącem od początku pandemii, podczas którego studenci i pracownicy WAT włączyli się w akcję oddawania krwi. Z inicjatywy członków zarządu Klubu przeprowadzono w ostatnim miesiącu w sumie 12 zorganizowanych akcji oddawania krwi i jej składników. W poprzednim miesiącu, tj. w kwietniu 182 honorowych krwiodawców z WAT oddało aż 82 800 ml. Z kolei w marcu było to 209 osób, zebrano wtedy 94 050 ml krwi.

„Oddawanie krwi jest jedną z najwyższych form patriotyzmu, w czasie pokoju przelewamy krew niosąc pomoc potrzebującym” – podkreśla prezes Klubu HDK przy WAT dr inż. Wiesław Młodożeniec. Kolejne akcje wyjazdowe do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaplanowane zostały na 2 i 4 czerwca. Weźmie w nich udział 36 podchorążych. W przyszłym tygodniu zbiórki krwi zaplanowano też na terenie WAT.

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony na pamiątkę urodzin Karla Landsteiera, odkrywcy grup krwi, który za swoje osiągnięcie otrzymał Nagrodę Nobla. „Dzień ten jest okazją do podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie dzielą się krwią niezbędną do ratowania życia innych, a także okazją do szerzenia idei krwiodawstwa” – podkreśla honorowy krwiodawca, kapelan Wojskowej Akademii Technicznej.

Anna Ambroziak
fot. WAT