Alleluja Chrystus Zmartwychwstał!!!

Procesją Rezurekcyjną o 6 rano uroczyście rozpoczęliśmy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Wyjątkowości triumfu Chrystusa nad śmiercią dodawali żołnierze strzelający z armat.

Drogim parafianom, sympatykom naszej parafii oraz gościom życzymy,
aby Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełniło Wasze serca pokojem i wiarą oraz dało siłę do pokonywania wszelkich trudności
i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wasi  Duszpasterze