Błogosławieństwo pojazdów 2020

W niedzielę, 21 czerwca 2020r., w Naszej Parafii, po każdej Mszy św. odbyło się błogosławieństwo pojazdów, kierowców i podróżujących. Przez wstawiennictwo św. Krzysztofa duszpasterze wypraszali bezpieczne podróżowanie szczególnie w czasie zbliżających się wakacji.

Poniżej modlitwa kierowcy:

O Panie,
Daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś,
wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.