BOŻA OBECNOŚĆ W NASZYM ŻYCIU

W czwartek, 15 czerwca, w liturgii obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W tym dniu, dziękowaliśmy Chrystusowi za Jego stałą obecność w darze Eucharystii.

W Uroczystość Bożego Ciała, w naszej parafii gościliśmy ks. kan. por dr Jana Dohnalika – Kanclerza Kurii Polowej WP, który poprze głoszone Słowo Boże wprowadził nas w klimat uroczystości: „Tu na ołtarzu nie jest tylko »Pamiątka« tak jak urodziny czy imieniny, tu jest »Żywa Pamiątka«, to jest uobecnienie się tego co działo się dwa tysiące lat temu. Tu na prawdę pod postacią chleba i wina staje się ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus. W tych znakach sakramentalnych uobecniamy Jego Ofiarę. (…) W życiu człowieka bardzo ważna jest obecność – w życiu dziecka obecność jego rodziców, w życiu chłopaka i dziewczyny ważne jest obecność zakochanych – w każdy momencie życia człowieka jest ważna obecność drugie osoby. Pan Bóg doskonale o tym wie i dlatego On tą Swoją obecność zawsze nam ukazuje w Eucharystii”. Kaznodzieja przypomniał również, że w procesji Chrystus wychodzi na nasze ulice, aby nam przypomnieć, że jest z nami obecny w każdej chwili naszego życia i codzienności. A my powinniśmy postawić sobie pytania: „Na ile jesteśmy otwarci na tą Bożą obecność, ile czerpiemy z tej Bożej obecności?”.

Po Mszy św. o godz. 12.00, z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, wyszliśmy w uroczystej procesji ulicami parafii do czterech ołtarzy. Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła tradycyjnie ulicami: Kutrzeby, Natalii, Grotowską, Westerplatte, Thommego i powróciła do kościoła ulicą Kaliskiego. W procesji nie mogło zabraknąć dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przyjęły Komunie św., oraz podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Jak co roku „modlitewny pochód” uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna WP. Na zakończenie procesji, ks. płk dr Jan Domian – proboszcz parafii, wyraził wdzięczność wszystkim grupom parafialnym za zaangażowanie się w przygotowaniu czterech ołtarzy i za liczne uczestnictwo.

FOTO: pchor. P. Hracewiat