BOŻE CIAŁO

IMG_3934W czwartek, 26 maja, w liturgii obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W tym dniu, dziękowaliśmy Chrystusowi za Jego stałą obecność w darze Eucharystii.

W Uroczystość Bożego Ciała, w naszej parafii gościliśmy ks. prał. płk SG Zbigniewa Kępe – Notariusza Kurii Polowej WP, który poprze głoszone Słowo Boże wprowadził nas w klimat uroczystości: „ Dlaczego katolicy w dniu dzisiejszym wychodzą na ulice swoich miast i wsi aby tak licznie uczestniczyć w procesji z Najświętszym Sakramentem? (…) Idzie ten w którego wierzysz, to sam Bóg, stąpił z Nieba by zobaczyć jak sie masz. Jest obecny w białej Hostii, po to, by wzrokiem wiary człowiek spojrzał na Jego twarz i obiecał, że po wszystkie nasze dni, aż do końca świata będzie pośród nas”. Kaznodzieja przypomniał również, że uczestnictwo w Eucharystii otwiera nas na drugiego człowieka, jego problemy i codzienne życie: „Być blisko Boga to znaczy być blisko bliźniego”.

Po Mszy św. o godz. 12.00, z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, wyszliśmy w uroczystej procesji ulicami parafii do czterech ołtarzy. Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła tradycyjnie ulicami: Kutrzeby, Natalii, Grotowską, Westerplatte, Thommego i powróciła do kościoła ulicą Kaliskiego. W procesji nie mogło zabraknąć dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przyjęły Komunie św., oraz podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Jak co roku „modlitewny pochód” uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna WP. Na zakończenie procesji, ks. płk dr Jan Domian – proboszcz parafii, wyraził wdzięczność wszystkim grupom parafialnym za zaangażowanie się w przygotowaniu czterech ołtarzy i za liczne uczestnictwo.

FOTO: J. Piotrkiewicz-Błazik