Boże Ciało 2020

W czwartek, 11 czerwca 2020r., w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii. W Ewangelii na ten dzień Jezus przypomniał: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

W Naszej Parafii, po Mszy świętej o godzinie 12:00 odbyła się procesja Eucharystyczna. Z racji panującej sytuacji epidemiologicznej przebieg uroczystości był inny niż zazwyczaj.

Parafianie licznie zgromadzeni w świątyni jak i na zewnątrz kościoła oddali cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Procesja odbyła się wokół kościoła, a szli w niej jedynie kapłani i służba liturgiczna. Cztery fragmenty Ewangelii, przy czterech symbolicznych ołtarzach odczytali kolejno duszpasterze posługujący przy Parafii. Ostatnia stacja znajdowała się przy pomniku św. Jana Pawła II, którego 100 rocznicę urodzin obchodziliśmy niespełna miesiąc temu. Wierni zgromadzeni na uroczystości przyjęli błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Odśpiewano suplikacje oraz hymn Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy… Na zakończenie ks. proboszcz płk dr Jan Domian podziękował całej boernerowskiej wspólnocie za świadectwo ich wiary w Chrystusa Eucharystycznego, Który mimo braku tradycyjnej procesji rozszedł się po Parafii, obecny w sercach wiernych.