BOŻE CIAŁO

IMG_0084W czwartek, 19 czerwca, w liturgii obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii i prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu.
W Uroczystość Bożego Ciała, w naszej parafii gościliśmy ks. płk SG dr Zbigniewa Kępę – Dziekania Straży Granicznej i Notariusza Kurii Polowej WP, który poprze głoszone Słowo Boże wprowadził nas w klimat uroczystości. „Nasz udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus Chrystus jest obecny w naszym codziennym życiu” – powiedział Ks. Kaznodzieja nawiązując do objawień św. s. Faustyn Kowalskiej z 1935 roku w Wilnie oraz przypomniał „o łaskach, które Chrystusa Miłosierny poprzez Eucharystie zlewa na każdego człowieka wierzącego”.
Po Mszy św. o godz. 12:00, z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, wyszliśmy w uroczystej procesji z naszej Świątyni na ulice parafii do czterech ołtarzy. Parafialna procesja Bożego Ciała przeszła tradycyjnie ulicami: Kutrzeby, Natalii, Grotowską, Westerplatte, Tommego i powróciła do kościoła ulicą Kaliskiego. W procesji nie mogło zabraknąć dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przyjęły Komunie św., oraz podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Proboszcz parafii – ks. płk dr Jan Domian, na zakończenie procesji, wyraził wdzięczność wszystkim grupom parafialnym oraz poszczególnym osobą za zaangażowanie się i przygotowanie przepięknych ołtarzy, które były wyrazem naszej wiary oraz wspólnoty kościoła.

Foto: szer. pchor. Mateusz Parzyszek