DZIEŃ KAPŁAŃSKI – WIELKI CZWARTEK

„Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak jest namaszczony jego lud. Namaszczenie olejkiem radości łatwo daje się rozpoznać. Na przykład, kiedy ludzie wychodząc ze Mszy, mają oblicze człowieka, który otrzymał dobrą wiadomość. Nasi wierni lubią słuchać, kiedy głosimy Ewangelię z namaszczeniem, kiedy dociera ona do ich codziennego życia, aż po krańce rzeczywistości, kiedy oświeca sytuacje graniczne, peryferie, na których lud wiernych najbardziej jest narażony na ataki tych, którzy chcą ich ograbić z wiary.”

papież Franciszek

 

Wielki Czwartek jest czasem szczególnym. Wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami i ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa. To właśnie dzisiaj modlimy się za naszych Kapłanów, którzy przed laty nie bali się odpowiedzieć Jezusowi, gdy prosił by poszli za nim. „Pójdź za Mną…” Takie wezwanie słyszy dzisiaj każdy z nas. Każdy z nas jest powołany. Powołany do życia w kapłaństwie. Powołany do życia w małżeństwie czy zakonie. I właśnie Wielki Czwartek jest czasem, gdy powinniśmy zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad swoim powołaniem. Zastanowić się nad tym, czy wybrana przez nas droga jest właściwa.  W Wielki Czwartek dziękujemy księżom pracującym w naszej parafii: ks. prał. kan. płk dr Janowi Domianowi, ks. kan. płk Krzysztofowi Jamrozikowi,  ks. por. Ireneuszowi Birusiowi SDS i ks. Maksymilianowi Jezierskiemu za ich duszpasterski trud i wysiłek jaki wkładają w prowadzenie swoich wiernych Jego ścieżką. Życzymy im, powtarzając słowa ks. prał. kan. płk dr Jana Domiana, „…by ich kapłaństwo stanowiło jedność z kapłaństwem Jezusa Chrystusa.” Wyrazem wdzięczności za ich starania były wiązanki kwiatów, które duszpasterzom wręczyli przedstawiciele parafialnych kół i stowarzyszeń, podchorążych oraz komendy Wojskowej Akademii Technicznej.

plut. pchor. Karolina Wakuluk

FOTO: plut. pchor. Artur Stachurski