GIMNAZJALIŚCI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI

W niewielkiej, ale niezwykle malowniczej i urokliwej miejscowości Niegów w woj. mazowieckim, znajduje się Dom pomocy Społecznej dla dzieci, prowadzony przez  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. To właśnie tutaj (04.04.2017) grupa młodzieży z Gimnazjum nr 46 na Bemowie uczestniczyła w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez mieszkańców domu oraz ich opiekunów.

Misterium nawiązywało do patrona roku duszpasterskiego Brata Alberta. Mieszkańcy w piękny i wzruszający sposób ukazali proces przemiany Brata Alberta i jego otwarcie się na najuboższych. To właśnie on, Adam Chmielowski jest autorem słynnego obrazu Ecce Homo, który ukazuje Chrystusa okrytego szkarłatną szatą z cierniową koroną na głowie, trzciną w ręce i splątanym sznurem na szyi. Zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że „trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia”.

Młodzież gimnazjalna mogła zobaczyć, że chcieć to móc i można pokonać wiele barier natury fizycznej by osiągnąć zamierzony cel. Młodzi artyści nie mogąc wszystkiego pokazać wizualnie, ukazywali to emocjami i piękną grą aktorską.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej to przepiękna lekcja dla młodzieży, która żyjąc w dobie Internetu i komputeryzacji, mogła spotkać się z tym innym światem, na pewno nie uboższym. Mogła zobaczyć ile poświęcenia, sił i miłości potrzeba, by pracować w takim ośrodku. Mogła też doświadczyć, że najpiękniejszą zapłatą za taką prace i takie poświęcenie jest radość tych dzieci.

Dom Pomocy Społecznej jest koedukacyjny; obecnie przebywa w nim 110 osób: 41 dziewcząt i 69 chłopców. Świadczona jest tam pomoc w zakresie opiekuńczym i edukacyjnym. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów w takich pracowniach jak choćby:

pracowni terapeutycznej ogólnej

sali doświadczania świata

pracowni plastycznej

pracowni logopedycznej

pracowni gastronomicznej

sali gimnastycznej i siłowni

pracowni kinezyterapii

rehabilitacji i hydroterapii

hipoterapii

xkw