Inauguracja roku 2018/2019 w Wojskowej Akademii Technicznej

03 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Wojskowej Akademii Technicznej. Nowy rok akademicki, to nowe wyzwania i nowe cele do zrealizowania, tak zarówno dla wykładowców, jak i dla studentów. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie studentów i doktorantów pierwszego roku. Naukę w WAT rozpoczęło ponad 2 000 studentów cywilnych oraz 750 studentów wojskowych. Podczas swojego wystąpienia Rektor – Komendant WAT powiedział do studentów: „Rozpoczynacie najciekawszy okres swego życia. Nie zmarnujcie go. Przyszliście do nas z Waszymi talentami i nadziejami. My pomożemy zmaterializować Wasze marzenia” . Wykład inauguracyjny pt.: „Polityczne, militarne i techniczne aspekty odzyskania przez Polskę niepodległości” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz z Wydziału Cybernetyki. Goście, kadra i studenci mieli również okazję zapoznać się z wystawą poświęconą życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego. Na inauguracji nie zabrakło również J.E. Ks. Bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego.
Dzień przed inauguracją roku akademickiego w naszej parafii, odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej Akademii, którą celebrował ks. por. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej OP wraz z proboszczem ks. płk. Janem Domianem oraz kapelanem WAT. Ks. Kanclerz w homilii przywołał postać Aniołów Stróżów, których w tym dniu w liturgii wspominaliśmy, mówiąc, że każdy z nas ma takiego Anioła, który nad nami czuwa. Również nad Akademią czuwa Anioł Stróż i nie chodzi o takiego anioła, który chodzi w szkarłatnym berecie, ale chodzi o istotę duchową. Mówił, że pogłębiając swoją wiedzę, na różnych wydziałach, trzeba również pamiętać, by pogłębiać swoją wiarę. Na koniec życzył, by ten nowy rok akademicki był pełen boskiej opieki, anielskiej ochrony i ludzkiej życzliwości.