INAUGURACJA WAT

„Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią cieszącą się wysokim prestiżem, kształcącą wysokiej klasy specjalistów niezwykle ważnych dla funkcjonowania Wojska Polskiego. Dziękuję kadrze dydaktycznej i naukowej za codzienną pracę, która składa się na tworzenie i umacnianie systemu bezpieczeństwa Państwa. Studentom rozpoczynającym naukę, życzę, by mogli być dumni, że za pięć lat zostaną absolwentami jednej z najlepszych i czołowych uczelni” – powiedział szef MON podczas inauguracji roku w WAT.

Nowy rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna blisko 10 tysięcy studentów, w tym pierwszy rok studiów – 850 studentów wojskowych i 2600 studentów cywilnych. Uroczysta inauguracja z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, nowych władz Uczelni, członków Senatu, studentów, doktorantów, pracowników oraz zaproszonych gości odbyła się 1 października br. w Klubie WAT.

„Dziś rozpoczynamy kolejny rok wytężonej nauki, intensywnego rozwoju i szlifowania umiejętności. (…) Pragnę zapewnić, że wspólnie z nowym kierownictwem będziemy kontynuować dzieło naszych poprzedników, wkładając cały swój wysiłek w podnoszenie jakości kształcenia, rozwój naukowy oraz dbałość o prestiż i markę, jaką przez niemal 70 lat zbudowała Wojskowa Akademia Techniczna” – powiedział JM Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Podkreślił przy tym, że tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa, bowiem rozpoczyna jubileuszowe obchody 70-lecia powstania Wojskowej Akademii Technicznej.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na rozwijający się potencjał dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej. Świadczy o tym m.in. rosnąca liczba studentów wojskowych. „Dziś rozpoczyna naukę 850 podchorążych. W tym roku, po zakończeniu pięcioletnich studiów, promocję otrzymało 244 podchorążych. Te liczby są dowodem na to, jak rozwija się Wojsko Polskie, jak rozwija się Wojskowa Akademia Techniczna” – mówił szef MON.

Zwracając się do studentów rektor-komendant WAT podkreślił, iż od momentu immatrykulacji stają się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. „Dzisiejsza inauguracja jest świętem całej Uczelni, ale to Wy jesteście głównymi bohaterami tego wydarzenia. Życzę Wam, abyście twórczo i efektywnie wykorzystali czas studiów – na naukę, rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, ale też na życie studenckie, które potem będziecie wspominać latami” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Do uczestników uroczystości list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Przypomniał w nim, że czas studiów w uczelniach wojskowych to czas nie tylko zdobywania wiedzy, ale też czas intensywnego przygotowania do służby Polsce. Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Promieniowanie podczerwone, czyli światło niewidzialne dla oka” wygłosiła mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko z Wydziału Nowych Technologii i Chemii .

EJ
fot. SJ