INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO NA WAT

DSC_0073Uroczyste wprowadzenie sztandaru WAT oraz odśpiewanie Hymnu narodowego poprzedziło rozpoczęcie Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej. Proboszcz parafii, ks. płk Jan Domian powitał kadrę naukową wojskowej uczelni z jej komendantem gen. bryg. prof. dr hab. Zygmuntem Mierczykiem.

We wprowadzeniu do Mszy św. ks. płk January Wątroba – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP, polecił wszystkich wstawiennictwu potężnych duchem Archaniołów, „którzy są najbliżej Boga” – Michała, Gabriela i Rafała – patronów dnia. Objaśnił również znaczenie imion trzech archaniołów , które w biblijnej tradycji oznaczały życiowe posłannictwo.

„Proście , a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” – te słowa Pana Jezusa z Ewangelii według św. Łukasza przywołał na wstępie homilii ks. January Wątroba. „To nie przypadek, że te słowa nauczania Jezusa padają na rozpoczęcie nowego roku nauki” – mówił m.in. ks. Wątroba. Pan Jezus rozwija w tej przypowieści swoją wcześniejszą naukę o modlitwie. Aby modlitwa błagalna była dobra i skuteczna , musi być przede wszystkim wytrwała, podkreślił ks. Wątroba. Najgłębszym motywem wytrwałości jest bezwarunkowe zaufanie i zawierzenie Bogu.

„W przeddzień inauguracji roku akademickiego Chrystus kieruje do Was to słowo. To przecież sprawdzona benedyktyńska recepta na sukces: wytrwała modlitwa i solidna praca. Proście więc Ducha św. o potrzebne dyspozycje intelektualne, o bystrość umysłu” – mówił wikariusz biskupi.

A zwracając się do kadry naukowej, mówił m.in.: „Szukajcie metod, by jak najlepiej przekazać wiedzę i doświadczenie”.

Na zakończenie Eucharystii ks. January przekazał na ręce rektora generała Zygmunta Mierczyka medal wybity z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II.