LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Wielki Piątek toIMG_3182 dzień Krzyża Św.. O godz. 18.00 w naszej świątyni celebrowaliśmy wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej. Księża i asysta wyszli w ciszy. Ks. Proboszcz przed ołtarzem leżał krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane było proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czytana była z podziałem na role Męka Pańska według św. Jana. W homilii ks. Maksymilian zwrócił uwagę na „symbol Krzyża”: (…) Krzyż na ulicach, w salach szkolnych, krzyż który nosimy na szyi, czy to wszystko nie sprawiło, że ten znak zbawienia stał sie tylko symbolem? A to przecież ten Krzyż to znak naszego dokupienia. Kaznodzieja cytując bł. Matkę Teresę z Kalkuty powiedział: Patrząc na Jezusa wiszącego na krzyżu możemy zauważyć, że Jego głowa pochyla się, aby nas ucałować; Jego ręce wyciągają się, aby nas objąć; Jego serce otwiera się, aby stać się naszą ucieczką…

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wniósł przed ołtarz ks. Maksymilian, który śpiewając trzykrotnie: Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata odsłaniał ramiona Krzyża. Później nastąpiła adoracja Krzyża przez wszystkich zebranych w świątyni.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego.

FOTO: G. Telega