MEDALE I NAGRODY DLA NAUCZYCIELI WAT

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w Klubie WAT odbyło się uroczyste spotkanie władz Wojskowej Akademii Technicznej z wykładowcami, naukowcami i pracownikami uczelni. Podczas uroczystości rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek
i prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz wręczyli medale i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne szczególnie zasłużonym pracownikom.

JM Rektor-Komendant WAT podziękował wszystkim wyróżnionym za ich osiągnięcia. „To są wyróżnienia dla najlepszych z najlepszych, ale na sukces Wojskowej Akademii Technicznej pracuje cała społeczność akademicka. Ten wspólny wysiłek sprawia, że Akademia postrzegana jest bardzo dobrze” – powiedział rektor. Zwracając się do nowo przyjętych studentów rektor podkreślił, że kadra dydaktyczna będzie ich wspierać w niełatwych studiach, ale z drugiej strony, oczekuje wytężonej od nich pracy. Rektor-komendant WAT złożył wszystkim nauczycielom akademickim oraz pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i wytrwałości w drodze do założonych celów.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” zostało odznaczonych 31 żołnierzy i pracowników WAT. Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej” uhonorowano osiemnastu nauczycieli akademickich.

Podczas uroczystości wręczono również indywidualne i zespołowe nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w  roku 2017 oraz za całokształt dorobku. Wyróżnionych zostało 80 osób.