MINISTRANT ROKU 2015

IMG_2627W niedzielę, 20 września, w naszym kościele podczas Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 12:00 został rozwiązany konkurs na „Ministranta Roku 2015”. Podsumowania dokonał Proboszcz Parafii – ks. płk dr Jan Domian, który wręczył zwycięzcą wspaniałe nagrody. Podkreślił, że na taki tytuł zasługuje się nie tylko poprzez gorliwą służbę przy ołtarzu, ale również poprzez umacnianie przyjaźni z Panem Bogiem a także świadectwo dawane własny życiem, które nierozłącznie związane jest z przestrzeganiem 10 przykazań ministranta:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Spośród 60 ministrantów dyplomy oraz nagrody otrzymało 11 chłopców, którzy zajęli następujące miejsca:

 1. Maksymilian Rytel
 2. Wojciech Tkaczuk
 3. Bartłomiej Słowik
 4. Łukasz Słowik
 5. Jan Bałuka
 6. Stanisław Telega
 7. Mateusz Bałuka
 8. Aleksander Skrzypek i Jędrzej Okoński
 9. Andrzej Missala
 10. Dominik Tchurz