MINISTRANT ROKU 2016/2017

Dnia 1 października br. w naszej parafii na Mszy św. o godz. 12 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Ministranta Roku”. Przez cały rok ministranci służą przy ołtarzu,  przychodząc na Mszę św. w niedziele, a także wybierają sobie jeden dzień w tygodniu jako dzień dyżuru. Po podliczeniu wszystkich punktów zdobytych w ciągu roku za swoje dyżury, obecność na zbiórkach oraz dodatkową obecność na Mszach św. i nabożeństwach, zostało wybranych dziesięciu ministrantów z największą punktacją. Ministranci Ci, zostali nagrodzeni przez ks. płk Jana Domiana – proboszcza – okolicznościowym dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Po Mszy św. wszyscy ministranci, schola parafialna oraz ich rodzice udali się za plebanie, gdzie odbył się okolicznościowy grill, który był wyrazem wdzięczności dla wszystkich ministrantów za ich pomoc przy ołtarzu.  Dziękujemy ministrantom oraz ich rodzicom za ich aktywny udział w parafii, za to, że pamiętają czym jest obowiązkowość ministranta oraz za to, że można na nich liczyć nie tylko w wielkie uroczystości i święta, ale także w zwykły dzień.

xkw