Ministrant Roku 2019 oraz grill LSO I Scholi

W niedzielę 8 września Liturgiczna Służba Ołtarza w Naszej Parafii obchodziła swoje święto. Był to czas rozstrzygnięcia plebiscytu na Ministranta Roku, wręczenia dyplomów oraz nagród dla dziesięciu najaktywniejszych ministrantów. W czasie Mszy modlono się o odwagę do podjęcia służby bożej jako ministrant lub scholanka. Ubiegłoroczny zwycięzca, Bartłomiej, przekazał puchar wypełniony cukierkami nowemu liderowi, Ignacemu. Wszyscy ministranci zostali uhonorowani gromkimi brawami. Dziewczynki ze scholii również otrzymały oklaski oraz symboliczne prezenty. Tego dnia odbyło się poświecenie przyborów szkolnych.

Mimo deszczowej pogody, po południu przestało padać. Dzięki temu można było wspólnie biesiadować zajadając się kiełbaskami z grilla oraz tym, co każdy przyniósł na wspólny stół.

Króluj nam Chryste!