MISJE ŚWIĘTE – rozpoczęte

W Naszej Parafii rozpoczął się wyjątkowy czas przypadający w setną rocznicę powołania Biskupstwa Polowego w Polsce. Czas Misji Świętych pod hasłem: „BÓG – BOGATY W MIŁOSIERDZIE”. Głoszą je księża Pallotyni: ks. prof. Czesław Parzyszek oraz ks. dr Marcin Gątarz zaproszeni przez Księdza Proboszcza ks. płk. dra Jana Domiana. Na początku każdej Mszy świętej przyzywaliśmy Ducha Świętego, by nasze otwarte serca wypełniły się łaską z nieba.

Kilka zakonów kontemplacyjnych będzie w tym czasie modliło się za nas o owocne przeżycie misji. Głównym misjonarzem jest sam Jezus Chrystus, który chce wejść do naszych serc.

Kaznodzieja przypomniał paradoks dzisiejszych czasów:
Dziś mamy większe domy, ale mniejsze rodziny,
więcej wygód, ale mniej czasu,
większe wykształcenie, ale mniej zrozumienia i zdrowego rozsądku,
więcej ekspertów, ale i więcej problemów,
więcej medycyny, ale mniej dobrego zdrowia,
mówimy za dużo, kochamy za mało, kłamiemy co raz więcej…

Zwracał uwagę na wychowanie młodzieży, która jest przyszłością Kościoła i naszej Ojczyzny. Misje to wyjątkowy i niepowtarzalny czas, gdzie Chrystus przechodzi obok nas, pragnąc przemienić nasze serca.
Każdy dzień ma swój temat. Niedzieli przyświecało hasło: „NIE LĘKAJCIE SIĘ…”. Będziemy się starać korygować nasze postawy. Przede wszystkim każdy niech powie w duchu: „Ja chcę zmienić swoje życie, chcę głęboko przeżyć misje świtę”.

Trzeba zaprosić Boga, bo Bóg szanuje naszą wolną wolę, a Szatan szaleje w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim znajdźmy czas, zatrzymajmy się, nie gońmy – podkreślał kaznodzieja. Dzisiejszy człowiek tak często oskarża się na brak czasu. Przeżyjmy te misje święte tak, jakby miały być ostatnimi w naszym życiu.

Ks. Parzyszek wspomniał historię młodego mężczyzny, ojca rodziny, który przed samą śmiercią pytał: „A co ja powiem Chrystusowi, gdy stanę przed Nim twarzą w Twarz? Tyle od Niego otrzymałem, a ja nie miałem dla Niego czasu”.

Misjonarz zachęcał: Nie żałujmy czasu na spotkanie z Chrystusem, podczas tych misji. Byśmy na zakończenie misji mogli stanąć pod krzyżem, spojrzeć w twarz Chrystusa i szczerze wyznać: JEZU UFAM TOBIE!”.
Ksiądz Marcin przypomniał dzieciom, że każdy z nas jest powołany do bycia świętym.

 

        Ksiądz Marcin przypomniał dzieciom i rodzicom, że każdy z nas jest powołany do bycia świętym.