Misterium Męki Pańskiej w Niegowie

We wtorek 9 kwietnia 2019r. uczniowie dwóch klas szóstych z naszej Szkoły Podstawowej nr 150, udali się wraz z wychowawcami oraz księdzem ppor. rez. Tomaszem Miencicki do Domu Pomocy Społecznej w Niegowie. Jak co roku, również i w tym, wychowankowie DPS-u przygotowali Misterium Męki Pańskiej.

Prawie godzinna sztuka zachwycała pod względem zaangażowania występujących w niej osób. Piękna scenografia oraz starannie wykonane kostiumy dopełniały grę aktorską. Cała sala w milczeniu i zadumie przeżywała historię Męki Chrystusa, zakończoną triumfalnym Zmartwychwstaniem. W sztuce gościnnie wystąpili uczniowie jednej z pobliskich szkół oraz klerycy pierwszego roku seminarium duchownego. Wszyscy zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami.

Uczniowie SP150 wręczyli podopiecznym DPS-u środki chemiczne oraz przygotowane laurki, nauczyciele przekazali życzenia w imieniu Dyrekcji. Ksiądz Tomasz w imieniu proboszcza ks. płk. dr Jana Domiana wręczył na ręce przełożonej – siostry Lidii – pamiątkowy ryngraf oraz krzyż misyjny. Był to wyraz wdzięczności za modlitwy sióstr Benedyktynek Samarytanek w intencji misji świętych, które odbyły się w dniach 9-17 marca w Naszej Parafii.