MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W NIEGOWIE

„Tylko miłość jest twórcza” – te słowa wypowiedział św. Maksymilian Maria Kolbe., którego postać była w centrum Misterium Paschalnego, przygotowanego przez podopiecznych i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niegowie. To właśnie tam po raz kolejny młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie uczestniczyła w tym niezwykłym wydarzeniu.

W Misterium przeplatały się sceny biblijne ze scenami z życia św. Maksymiliana, franciszkanina, „szaleńca Niepokalanej”, mistyka, misjonarza i męczennika z miłości. Młodzież mogła przyjrzeć się tej niezwykłej osobie, która bez reszty oddała się na służbę Bogu i Niepokalanej.

To o nim Jan Paweł II podczas Mszy św. kanonizacyjnej wypowiedział takie słowa: „Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata”. Była to wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru: sam się oddał  na śmierć z miłości. I w tej jego ludzkiej śmierci, było przejrzyste świadectwo dane Chrystusowi, świadectwo świętości jego życia i wielkiej miłości do człowieka.

Młodzież szkolna mogła zobaczyć podczas przedstawienia, że chcieć to móc, że można pokonać wiele barier natury fizycznej by osiągnąć zamierzony cel. Aktorzy z DPSu nie mogąc wszystkiego pokazać wizualnie, ukazywali to emocjami i piękną grą aktorską.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej to niezwykła lekcja dla młodzieży, która żyjąc w dobie Internetu i komputeryzacji, mogła spotkać się z tym innym światem, na pewno nie uboższym. Mogła zobaczyć ile poświęcenia, sił i miłości potrzeba, by pracować w takim ośrodku. Mogła też doświadczyć, że najpiękniejszą zapłatą za taką prace i takie poświęcenie jest radość podopiecznych.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie jest zorganizowany i od początku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Jest to dom koedukacyjny, w którym obecnie przebywa ponad 100 podopiecznych. Świadczona jest tam pomoc w zakresie opiekuńczym i edukacyjnym. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej.

xkw