Msza dziękczynna Rektora Komendanta WAT

W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 2020r., w Naszej Parafii o godz. 16:00 odprawiona została Msza św. dziękczynna w intencji gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, który za kilka dni zakończy pełnienie funkcji Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Eucharystii przewodniczył J.E. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek, a koncelebrowali: ks. prał. płk dr Jan Domian – Proboszcz Parafii, ks. kan. dr Jan Dohnalik – Kanclerz Kurii Polowej, ks. mjr Marcin Janocha – Sekretarz Biskupa Polowego, ks. kan. ppłk dr Ireneusz Biruś – Dziekan Dekanatu Żandarmerii Wojskowej, ks. por. Krzysztof Włosowicz – Kapelan WAT, ks. ppor. Tomasz Miencicki – Wikariusz Parafii.

Przypadająca na uroczystość Ewangelia opisywała Cud w Kanie Galilejskiej. Ordynariusz wojskowy zwrócił uwagę na skierowany do sług krótki komunikat Maryi, niczym żołnierski rozkaz: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Od posłuszeństwa sług zależało wiele. Dzięki temu, że napełnili stągwie wodą po same brzegi, biesiadnikom nie zabrakło wina. Jest to dla nas przykład zaufania Panu Bogu, który hojnie wynagradza szczodrych. Biskup Polowy podkreślał rolę rodzinnego domu w kształtowaniu dorosłego, dojrzałego człowieka. Gratulował Rektorowi 41 lat służby wojskowej, 33 rocznicy sakramentu małżeństwa oraz lat spędzonych w Wojskowej Akademii Technicznej jako Rektor-Komendant i wcześniej jako Prorektor ds. wojskowych.

Podchorążowie podziękowali Rektorowi za jego oddanie i serce włożone w troskę o wychowanie przyszłych oficerów Wojska Polskiego. W imieniu pracowników uczelni za lata udanej współpracy podziękował Prorektor ds. naukowych WAT prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński.

Rektor-Komendant został także wyróżniony prze Biskupa Polowego Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Po Eucharystii gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek złożył wieniec przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie oddano również cześć poległym pieśnią „Śpij Kolego”.

foto: Sebastian Jurek Dział Promocji WAT