Msza Pożegnalna ks. proboszcza, płk. dra Jana Domiana

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie Mszy św., podczas której odbyło się pożegnanie proboszcza parafii, ks. płk. Jana Domiana. W homilii bp Guzdek dziękował ks. płk. Janowi Domianowi za posługę w Ordynariacie Polowym oraz w parafii wojskowo-cywilnej. Odznaczył odchodzącego proboszcza Komandorią „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że „działalność Jezusa budziła zdumienie i zachwyt”. – Zachwyt budziło Jego podejście do człowieka. On w każdym widział bliźniego, nigdy nie przechodził obojętnie wobec człowieka, który był w potrzebie – powiedział. Przypomniał, że Jezus kilkukrotnie łamał prawo mojżeszowe, aby wspomóc bliźnich. Zdaniem bp. Guzdka powodem zachwytu i zdumienia była także głoszona przez Jezusa nauka, przekazywana w przypowieściach, pełna miłości, porywająca tłumy i docierająca do każdego człowieka. – Jezus mówił o tym, że Bóg jest Ojcem miłosiernym. Nie negował prawdy o grzechu, ale rozróżniał grzech od grzesznika. Grzech potępiał, nazywał go po imieniu, ale nigdy nie potępił człowieka – powiedział.

Zwracając się do ks. płk. Jana Domiana, podziękował mu za ewangeliczny styl kapłańskiej posługi, głoszenie Słowa Bożego, opiekę nad rodzinami wojskowymi oraz organizowaną przy parafii pomoc bliźnim. – Księże Janie, bądź pewny, że każde ziarno dobra posiane w ludzkie serce wydaje plon – powiedział bp Guzdek. Życzył sił i Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze. – Życzymy Ci, abyś pisał dalej piękną historię swego kapłańskiego życia. Na wzór Chrystusa, bądź dla innych powodem zachwytu i zdumienia wszak one poprzedzają nawrócenie i przemianę ludzkich serc – powiedział.

Eucharystię z bp. Guzdkiem i ks. płk Domianem koncelebrowali ks. por. Krzysztof  Włosowicz, kapelan Wojskowej Akademii Technicznej, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego oraz ks. ppor. Tomasz Miencicki, kapelan boernerowskich jednostek wojskowych, katecheta szkół znajdujących się na terenie parafii oraz opiekun liturgicznej służby ołtarza i scholi.

Przed błogosławieństwem Łukasz Jerzy Kudlicki, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej w imieniu ministra Mariusza Błaszczaka wręczył ks. płk. Domianowi pamiątkowy ryngraf. Podkreślił, że dzisiejszy dzień jest okazją do wdzięczności za dar kapłaństwa proboszcza boernerowskiej parafii.

Głos zabrał także płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor Wojskowej Akademii Technicznej, który powiedział, że z podziwem obserwuje energiczną posługę duszpasterzy w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej. – Choć funkcję rektora pełnię dopiero od pięciu miesięcy, nie można było nie zauważyć ogromnego poświęcenia i energii, jaką ks. Jan Domian wkłada w posługę kapłańską dla parafii i na rzecz Wojskowej Akademii Technicznej – powiedział. Życzył kapelanowi kolejnych odpowiedzialnych wyzwań i sił do pełnienia dalszej posługi.

W imieniu wspólnoty parafialnej głos zabrał płk rez. Adam Słowik. Słowa wdzięczności skierowała także Aleksandra Ślaska, zastępca dyrektor Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie im. Walerego Wróblewskiego, w której posługę katechety pełni ks. ppor. Tomasz Miencicki. Proboszcza boernerowskiej parafii pożegnali także podchorążowie WAT oraz członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza, którzy dziękując za opiekę duszpasterską ofiarowali ks. Domianowi pszczeli ul. Podziękowania zwieńczyło uhonorowanie ks. płk. Jana Domiana Komandorią „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”, ustanowioną w stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce.

Ks. Domian podziękował wszystkim parafianom, przedstawicielom WAT i jednostek wojskowych, a także współpracownikom za wyrazy sympatii i życzenia. Zwrócił się do wspólnoty parafialnej, aby nowego proboszcza ks. ppłk. Andrzeja Piersiaka, który podejmie obowiązki z dniem 1 lutego, przyjęła równie serdecznie, jak jego.

Ks. płk Jan Domian pełnił posługę kapelana w Ordynariacie Polowym od 1 lipca 1993 r. Był m.in. szefem sekretariatu biskupa polowego, kapelanem przy Urzędzie Prezydenta RP, kapelanem WAT, a od 1 lutego 2004 r. proboszczem parafii wojskowo-cywilnej Matki Bożej Ostrobramskiej na Boernerowie. W Ordynariacie Polowym wchodził w skład licznych gremiów dbających o funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego.

(tekst i zdjęcia: ordynariat.wp.mil.pl   kes )