MSZA ŚW. PRZED INAUGURACJĄ NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO – WAT

dsc_0028Uroczyste wprowadzenie sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej oraz odśpiewanie hymnu państwowego poprzedziło rozpoczęcie Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej. Proboszcz naszej parafii, ks. płk dr Jan Domian, powitał kadrę naukową wojskowej uczelni na czele z Rektorem – Komendantem WAT płk dr hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem – prof. WAT. Równocześnie Ks. Proboszcz złożył gratulację płk Tadeuszowi Szczurkowi z okazji otrzymania decyzji na stanowisko Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Mszę św. koncelebrowali ks. płk dr Jan Domian – proboszcz  oraz ks. mjr dr Ireneusz Biruś – kapelan WAT.

Zgromadzeniu modlitewnemu przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek, który w homilii nawiązał do przypowieści o „Miłosiernym Samarytaninie”. Ks. Biskup zwrócił uwagę na zbójców z przypowieści, którzy są „owocem porażki wychowawczej”. Mówił do zebranej młodzieży, że: „Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje was, abyście mówili stanowcze >>nie<< barbarzyństwu w świecie współczesnym. A do tego potrzebna jest wiedza i wychowanie”. Na zakończenie Biskup Polowy złożył życzenia z okazji Inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2016/2017.

We Mszy św. uczestniczyli licznie podchorążowie i studenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz karda profesorska i oficerska. Wśród zaproszonych gości byli również Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, zastępca Dyrektora Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie ppłk  Paweł Biernat, zastępca Komendanta Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk dr Robert Jędrychowski oraz przedstawiciele policji.

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele „braci studenckiej” wyrazili wdzięczność Księdzu Biskupowi za wspaniałą homilię i poprosili o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok Akademicki 2016/2017.

xIB

Foto: szer. pchor. P. Hacewiat