MSZA ŚW. W INTENCJI CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

W piątek 1 kwietnia Mszą św. o godz. 12:00 w naszym kościele rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Liturgii Przewodniczył Proboszcz Parafii – ks. płk dr Jan Domian, a Słowo Boże wygłosił Kapelan Ośrodka – ks. por Maksymilian Jezierski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli żołnierze i pracownicy jednostki na czele z Dowódcą kmdr. Jackiem Barańskim, a także zaproszeni goście m.in. Szef Zarządu OPBMR Dowództwa Generalnego RSZ  płk dr Sławomir Kleszcz ora Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.

W okolicznościowym kazaniu ks. Jezierski odniósł się do fragmentu Ewangelii z dnia, który ukazywał postawę Jezusa oraz Jego uczniów po zmartwychwstaniu. Kaznodzieja zwrócił uwagę na Jezusa, jako przykład najlepszego dowódcy, który troszczy się o swoich podopiecznych, dbając nie tylko o rozwój duchowy, ale również o pokarm doczesny zadając im pytanie: „Dzieci, czy macie co na posiłek?”. Uczniowie Jezusa zostali przedstawieni jako przykładni podwładni, którzy pomimo niezrozumienia prośby Jezusa o zarzucenie sieci na połów, posłusznie wykonują polecenie swojego Mistrza, dzięki czemu stają się świadkami cudownego połowu. Na koniec ks. Kapelan życzył takiego cudownego połowu w wodach COASu dodając z uśmiechem, że jest to jednostka „skazana na sukces”.

Przed błogosławieństwem ks. Domian składając życzenia na ręce Dowódcy Ośrodka wspomniał, że jego pierwszym poligonem w posłudze duszpasterskiej kapelana był poligon z wojskami chemicznymi, dlatego też z tym większą radością i sentymentem modlił się za wszystkich „chemików”.

Po Mszy św. odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników wojska Ośrodka, w której uczestniczyli także zaproszeni goście, przyjaciele i współpracownicy COAS, a także Ci, którzy pełnili  służbę w Ośrodku, ale pożegnali się już z mundurem. Wśród nich nie zabrakło byłych dowódców. W czasie zbiórki odczytano rozkaz okolicznościowy Dowódcy COAS, w którym podziękował on podległym żołnierzom i pracownikom za wzorową służbę i pracę, a tych, którzy wyróżnili się  uhonorował Odznaką Pamiątkową COAS, listami gratulacyjnymi i pochwałami. W tym roku Odznakę Pamiątkową COAS na wniosek kapituły otrzymali: płk Sławomir Kleszcz, kmdr Jacek Barański, ks. por. Maksymilian Jezierski oraz p. Marzena Janicka.