NABOŻEŃSTWO KRZYŻA

W dniu 28 lutego br. w naszej świątyni odbyło się nabożeństwo wielkopostne – adoracja Krzyża. Inicjatorami spotkania modlitewnego była młodzież działająca w ramach Duszpasterstwa Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej. Był to czas zadumy, modlitwy i wdzięczności Bogu za wielkie dzieło odkupienia.