„NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ” – trzeci dzień misji świętych

Wtorek 12 marca 2019r., to trzeci dzień misji świętych w Naszej Parafii. Upłynął on pod hasłem „Największa jest miłość…”.

Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC w nawiązaniu do tematu przypominał, że miłość to relacja, której każdy z nas potrzebuje, dlatego przychodzimy na świat w rodzinie. Każda rodzina powinna być naturalnym środowiskiem wzrostu miłości, jednak nie zawsze tak jest. Kaznodzieja podkreślając wartość ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci wspomniał o grzechach aborcji i eutanazji. W dalszej części rozważań Ksiądz Parzyszek podał przykład chłopca, który pyta swego ojca ile zarabia na godzinę, po czym wręcza tacie tą kwotę prosząc, by jutro szybciej wrócił z pracy i zjadł wspólnie obiad.

Misjonarz podkreślał, że w dzisiejszych czasach słowo „miłość” zostało zniekształcone przez media, które nadały mu koślawe znaczenie. Miłość to nie szukanie przyjemności, czy wzajemny egoizm, ale życie dla innych, ofiara ze swego życia – przypominał kaznodzieja, powołując się m.in. na nauczanie św. Jana Pawła II. Wzór prawdziwej miłości odnajdujemy w krzyżu Chrystusa i Jego słowach: Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół.

Ksiądz Parzyszek wskazał 13 rozdział Listu do Koryntian jako test naszej miłości, kiedy w miejsce tego słowa wstawimy swoje imię: … cierpliwy jest, …łaskawy jest, … nie zazdrości, … nie szuka poklasku,  itd. Misjonarz wykazywał, że wykrzykiwanie w złości wad drugiej osoby nie przynosi efektów, potrzeba raczej kilku ciepłych słów, a czasem nawet łez. Istotnym elementem miłości jest przebaczenie. Kaznodzieja przytoczył zwyczaj z jego rodzinnej wioski, kiedy po śmierci kogoś ze wsi ludzie gromadzą się wokół krzyża by modlić się za zmarłego oraz mówią: niech zmarłej duszy Pan Bóg odpuści winy, i my jej odpuszczamy.

Dzisiejszego dnia w sposób szczególny modliliśmy się za zmarłych.

Drugi dzień rekolekcji szkolnych miał przybliżyć młodzież do prawdziwego znaczenia słowa „miłość”. Niemal wszyscy stwierdzili, że pieniądze nie dają szczęścia, a miłości oraz przyjaźni nie da się kupić. Ksiądz dr Marcin Gątarz SAC pięknym świadectwem swego życia opowiedział o tym jak doświadczał i nadal doświadcza bożej miłości w swoim życiu. Zachęcał młodzież do głębszej relacji z Chrystusem.
Po Eucharystii Ksiądz Proboszcz zaprosił uczniów oraz nauczycieli na pyszną wojskową grochówkę.