NASZE KOLĘDOWANIE

Nasza parafia gościła Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, który uświetnił Uroczystość Objawienia Pańskiego. Chór śpiewał podczas wieczornej Mszy św. oraz dał ponad godziny koncert po Eucharystii.

Chór powstał 3 kwietnia 2005 roku po śmierci papieża Jana Pawła II. Spontaniczne początki śpiewu chórzystów, przerodziły się po pewnym czasie w profesjonalnie działający Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, zyskując coraz więcej uznania w świecie muzyki. Obecnie chór liczy ponad 50 osób. Dyrygentem od początku jego działalności jest Zofia Borkowska, która pochodzi z parafii na Boernerowie.

Koncert Chóru składa się z kolęd i pastorałek, zarówno tych szeroko znanych, jak i takich, które słuchacze usłyszeli po raz pierwszy. Większość repertuaru stanowiły współczesne opracowania, autorstwa młodych kompozytorów polskich. Atutem koncertu było wspólne kolędowanie, które było dopełnieniem Święta Trzech Króli. Finałem koncertu był świąteczny utwór Ariela Ramireza Navidad Nuestra wykonany z towarzyszeniem zespołu instrumentów. Na zakończenie wspólnego kolędowania, ks. prał. płk Jan Domian – proboszcz parafii, wyraził wdzięczność chórzystom za piękny koncert oraz kolędowanie, które wspaniale wpisało się w Uroczystości Objawienia Pańskiego.

FOTO