NIEDZIELA BIBLIJNA

IMG_7805W związku z kończącym się Rokiem w naszej parafii przeżywaliśmy „Niedzielę  Biblijną”. Od wczesnego rana, między Mszami św., lektorzy parafii i podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej czytali księgę Pisma Świętego. Ponad to wspólnota parafialna gościła wybitnego biblistę Ks. prof. dr hab. Krzysztofa Bardzkiego, który głosił homilie oraz przybliżył słuchaczom znaczeni Słowa Bożego. Ks. Profesor mówił: (…) że można dzisiaj spotkać słowa Pisma Św. zapisane nie tylko na papierze, ale na różnych nośnikach elektronicznych, ale to nie wystarczy… Słowo Boże ma być wypisane w naszych sercach, aby nim żyć, aby ono przemieniało nas i naszą codzienność (…). Kaznodzieja posługując się przykładem życia św. Teresy z Kalkuty i bł. papieża Jana Pawła II, ukazał że, dzięki znajomości Pisma Św. człowiek może odkryć drogę swojego powołania.

Z inicjatywy ks. prał. płk Jana Domiana – proboszcza naszej parafii – zebrani otrzymali egzemplarz Pisma Św., które ma przypominać, że wiarę budujemy na znajomości Słowa Bożego i jego przepowiadaniu.

Foto: szer. pchor. Przemysław Strzesak