Niedziela Dobrego Pasterza 2021

W Niedzielę Dobrego Pasterza Nasza Parafia gościła ks. dra Michała Polnego wykładowcę katechetyki na Akademii Katolickiej w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

Przez cały dzień ksiądz profesor opowiadał czym jest seminarium, w którym kształcą się przyszli kapłani. Dzielił się własnym doświadczeniem zarówno wykładowcy jak i studenta. Opisywał, jak wygląda życie kleryka w seminarium, czyli miejscu ciągłego rozeznawania i wzrastania powołania, gdzie poszerza się wiarę, osobistą relację z Chrystusem oraz zdobywa się odpowiednią wiedzę.

Tego dnia w sposób szczególny modliliśmy się o nowe powołania z okazji rozpoczynającego się tygodnia modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.