NOWI RYCERZE CHRYSTUSA

„Powiększyło się grono służących Panu w liturgii Kościoła.

Radujmy się i dziękujmy Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobre pragnienie.

Nowych ministrantów niech wspiera modlitwa i otacza opieka wspólnoty,

a ich rodzinom niech zawsze towarzyszy łaska i pomoc naszego Pana,

Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków.”

(Z obrzędu przyjęcia)

 

W niedzielę 14 kwietnia podczas Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 1200 w parafii M.B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona ministrantów 10 kandydatów:

  1. Aduku Daniel
  2. Bitner Stanisław
  3. Ciszkowski Maksymilian
  4. Mazur Maksymilian
  5. Piotrowski Wojciech
  6. Siwek Adam
  7. Skrzypek Aleksander
  8. Skrzypek Stanisław
  9. Słowik Łukasz
  10. Tauz Michał

Obrzęd przyjęcia na prośbę opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Maksymiliana Jezierskiego poprowadził Proboszcz parafii ks. płk dr Jan Domian, który na zakończenie uroczystości pogratulował nowym ministrantom, jak również ich Rodzicom. To też Wasza zasługa drodzy Rodzice. Macie wspaniałych synów, którzy przynoszą radość całej parafii – powiedział ks. Proboszcz.

Dopełnieniem radości było wspólne świętowanie przy stole, które zorganizowali Rodzice nowo ustanowionych ministrantów.