NOWY KANONIK KAPITUŁY KATEDRY OP

Dnia 16 listopada w dniu wspomnienia patronki parafii MB Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia odbyła się uroczysta Msza św. z okazji mianowania ks. mjr dr Ireneusza Birusia kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. Na początku Eucharystii ks. Proboszcz przywitał zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Piotr Filas, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego i zarazem prepozyt kapituły katedralnej Ordynariatu Polowego ks. płk January Wątroba, dziekan kapituły katedralnej ks. płk dr Zbigniew Kępa, Wikariusz Biskupi ks. Bogdan Radziszewski, Szef sekretariatu Biskupa Polowego ks. por. Marcin Janocha, poseł na Sejm RP Andrzej Melach, zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. WAT dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz prorektorzy, dziekani i wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej, Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych płk Marek Pałka, Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk Hubert Iwoła, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej płk Sławomir Tęcza, Komendant 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie ppłk Jacek Biruś, zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV podinsp. Mirosław Wasil, Komendant Policji Warszawa Bemowo mł. insp. Mariusz Oniszczuk, Dyrektor Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego płk Zbigniew Błażejewski, prezes kapituły „Zło dobrem zwyciężaj” Ryszard Walczak, prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć” Jarosław Dąbrowski, oficerowie, podoficerowie oraz podchorążowie WAT.

Mszy św. przewodniczył oraz okolicznościową homilię wygłosił prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas. Podczas homilii przywołał słowa Biskupa Polowego, który o nowo mianowanym kanoniku mówił: „podczas powierzonych mu zadań odznaczał się roztropnością oraz gorliwością kapłańską”, dlatego też w uznaniu jego zasług otrzymał godność kanonicką. Ks. Prowincjał dziękował za każde dobro, odruch serca, życzliwość i każdy ślad, który ks. Ireneusz zostawia po każdym spotkaniu. Życzył mu, by ta godność, którą przyjmuje, była zobowiązaniem na drodze do spotkania z Bogiem, na drodze do świętości, by każdego dnia nie tylko siebie, ale i innych do Boga przybliżał.

Po homilii ks. płk Zbigniew Kępa odczytał dekret ks. bp. Józefa Guzdka z dnia 2 czerwca 2017 r., ustanawiający ks. mjr Ireneusza Birusia kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. Następnie ks. kanonik złożył wyznanie wiary, a od ks. płk Januarego Wątroby otrzymał mucet (narzuta sięgająca łokci, będąca częścią stroju duchownych katolickich), dystynktorium kanonickie oraz pierścień kanonicki.

Na koniec Eucharystii nie kryjąc wzruszenia i radości ks. kan. mjr Ireneusz Biruś podziękował przybyłym gościom za ich obecność, a przede wszystkim za modlitwę i życzliwość jakiej doświadcza każdego dnia.

xKW