ODDZIAŁ HISTORYCZNY WAT U OJCA MATEUSZA

Podchorążowie z Oddziału Historycznego Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział w produkcji 325 odcinka serialu TVP „Ojciec Mateusz – Gambit Hetmana”. Zdjęcia były realizowane w Błoniu koło Warszawy.

 Akcja filmu jak zwykle rozgrywała się w Sandomierzu. Jego władze postanowiły uczcić rocznicę odbicia miasta z rąk Austriaków w 1809 r. rozegraniem partii „żywych szachów”. W scenie zagrali m.in. podchorążowie z Oddziału Historycznego WAT w historycznych mundurach z epoki napoleońskiej. „Walczyli” po „białej stronie” reprezentując Wojsko Polskie. Dodatkowo Oddział Historyczny umundurował, wyposażył oraz uzbroił jednego z głównych bohaterów odcinka serialu oraz przeszkolił go w obchodzeniu się bronią. Podczas gry doszło do podstępnego morderstwa. Do rozwiązania kryminalnej zagadki doprowadził ksiądz Mateusz.

„Obecność na planie filmowym przyniosła podchorążym bardzo dużą satysfakcję z udziału w profesjonalnym przedsięwzięciu telewizyjnym.” – podkreśla Andrzej Ziółkowski, twórca i opiekun Oddziału Historycznego i Studenckiego Koła Historycznego WAT.   

Oddział Historyczny istnieje w Wojskowej Akademii Technicznej od 2005 r. Tworzą go podchorążowie, którzy wykazują się dużą sprawnością fizyczną oraz wzorową postawą żołnierską. Członkami bywają także studenci cywilni. Oddział aktywnie angażuje się w promowanie historii naszego kraju m.in. poprzez udział w rekonstrukcjach ważnych bitew historycznych czy realizację filmów edukacyjno-historycznych. Przykładem jest m.in. film o kaźni Polaków w Rypinie we wrześniu 1939 r. Oddział zapoczątkował również powstanie Studenckiego Koła Historycznego WAT.