ODPUST KU CZCI M.B. OSTROBRAMSKIEJ

Dnia 12 listopada br. w parafii M. B. Ostrobramskiej w Warszawie-Bemowie przeżywaliśmy odpust parafialny ku czcić patronki – tej „co w Ostrej świeci Bramie” – Matki Miłosierdzia. Tytuł ten potwierdza napis: „Matko Miłosierdzia – pod Twoją obronę uciekamy się”, umieszczony w 1828 roku u stóp obrazu z Ostrej Bramy. Św. Bernard – opat – pisał „O Dziewico błogosławiona! Niech zaprzeczy Twojemu miłosierdziu ten, kto Ciebie wzywał, a nie doznał pomocy – jeżeli taki człowiek się znajdzie. Ale my, Twoi słudzy, radujemy się wraz z Tobą z darów, jakimi Pan Cię obdarzył, nas samych jednakże raduje Twoje miłosierdzie.”

Tego dna homilię odpustową głosił ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – salwatorianin, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym SALWATORIANÓW oraz proboszcz parafii p.w. Św. Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich.